Doradca

bezpłatne porady prawne i finansowe

Uzasadnienie wniosku o zawieszenie postępowania egzekucyjnego

skomentuj

Pytanie: Złożyłam samodzielnie pozew o pozbawienie wykonalności tytułu wykonawczego i o zawieszenie egzekucji. Otrzymałam wezwanie z sądu do uzupełnienia braków formalnych a tam między innymi sad wzywa mnie do uzasadnienia wniosku o zabezpieczenie powództwa (zawieszenia postępowania egzekucyjnego), do uprawdopodobnienia roszczenia o pozbawienie wykonalności tytułu wykonawczego oraz też wzywa do uprawdopodobnienia interesu prawnego w uzyskaniu zabezpieczenia (który istnieje wtedy gdy brak zabezpieczenia uniemożliwi lub poważnie utrudni wykonanie zapadłego w sprawie orzeczenia lub w inny sposób uniemożliwi lub poważnie utrudni osiągnięcie celu postępowania w sprawie).

Odpowiedź: Sąd (a dokładniej sędzia) pisze tak, jakby nie miał zupełnie wyobraźni i empatii (co jest bardzo prawdopodobne, że nie ma). A przecież celem postępowania, w tym zabezpieczenia powództwa – zawieszenia postępowania egzekucyjnego jest także odciążenie Pani poprzez zaprzestanie bezprawnej egzekucji. Proszę napisać sądowi, że bezprawne pozbawianie Pani przez komornika części wynagrodzenia powoduje, że nie jest Pani w stanie zaspokajać w pełni podstawowych potrzeb życiowych Pani i dziecka a dowody świadczące o bezprawności egzekucji są oczywiste, skoro bank dług sprzedał. Wymienia Pani w treści pozwu dowody – dokumenty świadczące o tym i załącza je Pani. Chyba Pani tego nie uczyniła skoro sąd wzywa do uprawdopodobnienia roszczenia a Pani ma przecież odpis cesji długu tudzież inne dokumenty jak ugoda z nowym wierzycielem – Ultimo. Jednocześnie Pani spłaca faktycznego wierzyciela który wierzytelność od banku nabył, czyli Ultimo – proszę też o tym napisać. Jeżeli ma Pani potwierdzenia spłat, proszę dołączyć do pozwu.

Oceń wpis:
[Liczba głosów: 10 Ocena średnia: 4.1]

25/08/2016

Skomentuj