Doradca

bezpłatne porady prawne i finansowe

Obecność osoby postronnej na posiedzeniu w sprawie wyjawienia majątku

skomentuj

Pytanie: Będzie posiedzenie w sprawie wyjawienia majątku przez mojego dłużnika. Czy mogę zabrać brata na to posiedzenie żeby było obecny na sali sądowej?

Odpowiedź: Generalnie osoba postronna może być obecna na sali sądowej podczas posiedzenia lub rozprawy. Wynika to z Art. 45 Konstytucji RP. Ustęp 1 tego przepisu stanowi że każdy ma prawo do sprawiedliwego i jawnego rozpatrzenia sprawy bez nieuzasadnionej zwłoki przez właściwy, niezależny, bezstronny i niezawisły sąd. Również art. 9 Kodeksu postępowania cywilnego stanowi, że rozpoznawanie spraw odbywa się jawnie, chyba że przepis szczególny stanowi inaczej.

Istnieją natomiast pewne wyjątki, kiedy sąd może się nie zgodzić na obecność osób postronnych na sali sądowej. I tak też, ustęp 2 wspomnianego art. 45 Konstytucji RP stanowi, że wyłączenie jawności rozprawy może nastąpić ze względu na moralność, bezpieczeństwo państwa i porządek publiczny oraz ze względu na ochronę życia prywatnego stron lub inny ważny interes prywatny. Osobiście nie uważam, aby wyjawienie majątku w obecności osoby postronnej naruszało prawo do ochrony życia prywatnego ale nie jestem pewien czy dany sędzia też tak będzie uważał. Konkludując, brat może przyjść, co najwyżej sędzia każe mu wyjść na korytarz. Warto od razu (zanim sędzia podejmie decyzję i nie będzie chciał jej zmienić) powiedzieć sędziemu że to Pana brat. Sędzia (o ile nie trafi Pan na półgłówka) powinien wtedy zrozumieć że jak Pan zechce, to i tak przecie wszystko później bratu opowie gdyż brat to nie jakiś nieznany Panu mieszkaniec miasta.

Oceń wpis:
[Liczba głosów: 0 Ocena średnia: 0]

20/08/2016

kategoria: majątek

Skomentuj