Doradca

bezpłatne porady prawne i finansowe

Żądanie zwrotu dłużnikowi bezpodstawnie wyegzekwowanych kwot i kosztów komorniczych

skomentuj

Jest to ciąg dalszy korespondencji – moich porad w sprawie w której komornik prowadził przez pewien czas niecelową egzekucję ponieważ bank będący wierzycielem egzekwującym dług sprzedał ale nie wniósł do komornika o umorzenie postępowania egzekucyjnego.

Pytanie: Komornik otrzymał w poniedziałek info z wnioskiem o umorzenie postępowania (sprzedaż wierzytelności innemu podmiotowi). Następnego dnia (wtorek) dokonał przelewu wbrew wnioskowi i przesłał poprzedniemu wierzycielowi to co potrącił minus opłata dla siebie… planuję złożyć skargę do sądu, na działanie komornika. Jak odzyskać te pieniądze?

Odpowiedź: Wezwij bank do zwrotu pieniędzy nienależnie dla nich wyegzekwowanych oraz kosztów dodatkowych które poniosłeś w wyniku tej egzekucji (opłaty, w tym opłata stosunkowa czyli prowizja na rzecz komornika) począwszy od dnia w którym bank przestał być wierzycielem.

Znasz dokładne brzmienie wniosku o umorzenie tzn. w szczególności czy jest w nim napisane, że komornik ma Tobie zwrócić te pieniądze?

We wniosku nie ma wzmianki, że ma zwrócić mi pieniądze. Była zmiana komornika i wszystkie sprawy były przenoszone do jednego. przez około 4miesiące nie były pobierane żadne zajęcia, na końcu sierpnia dostałem wezwanie do stawiennictwa i przybyłem… na miejscu okazało się, że dotyczy to sprawy, której wierzytelność została sprzedana (w tym banku mam jeszcze jedne zobowiązanie, ale na razie na nim nie ma zajęcia komorniczego). Komornik otrzymał ode mnie info, że wierzytelność nie należy już do banku. Komornik odpowiedział, że nie otrzymał żadnej informacji o tym oraz nie otrzymał wniosku o umorzenie postępowania. Na moją prośbę wniosek ten bank przesłał komornikowi w piątek (e-mail) oraz następnie kurier dostarczył w poniedziałek pismo z wnioskiem o umorzenie. Komornik mimo to przesłał bankowi, który nie jest już właścicielem wierzytelności, zajęte środki i pobrał sobie opłatę. Zastanawiam się, czy bank może przenieść sobie te środki na drugie zobowiązanie, które obecnie tez nie spłacam. Czy Komornik zadziałał zgodnie z prawem? Mam wątpliwość. W wniosku o umorzenie jest info, że wierzytelność została sprzedana firmie X wraz z kontaktem do nich. Wczoraj Komornik nie był łaskaw mi udzielić informacji o tym kiedy przesłał bankowi środki oraz w jakiej kwocie… ponieważ już była godzina 16 i do tej godziny pracują… grzecznie mnie wyprosili i powiedzieli bym przyszedł jutro… mam zamiar się do nich wybrać… Pytanie czy składać skargę na Komornika… czy to coś da…
Wniosek jest następujący „bank wnosi o umorzenie postępowania egzekucyjnego prowadzonego z udziałem w/w dłużnika. Informujemy, iż wierzytelność z tytułu umowy… objęta bankowym tytułem egzekucyjnym nr… zaopatrzona w klauzulę wykonalności postanowieniem…. została przeniesiona na podstawie umowy przelewu wierzytelności z dnia … na rzecz NazwaPodmiotu oraz adres i telefon kontaktowy”

Odpowiedź: Nie wnikając w dalsze szczegóły, informuję, jak niżej..

Od dnia w którym bank przestał być wierzycielem, egzekucja prowadzona jest bezpodstawnie. Moim zdaniem komornik nie powinien przesyłać bankowi środków wyegzekwowanych począwszy od tamtego dnia, choć bank powinien konkretnie napisać iż w związku ze zmiana wierzyciela środki te należy Ci zwrócić. Co do opłaty stosunkowej pobranej przez komornika, to (sąd może uznać) że komornik miał prawo ją pobrać, bo przecie prowadził egzekucję w dobrej wierze czyli nie wiedząc, że bank dług odsprzedał.

Konkludując, zwróć się do banku o zwrot pieniędzy wyegzekwowanych po sprzedaży długu oraz zwrot opłaty stosunkowej pobranej przez komornika po sprzedaży długu. W wezwaniu zapowiedź im pozew o zapłatę, jeżeli w ciągu 7 dni nie zwrócą Ci tych pieniędzy (wylicz im kwoty).

Jeżeli to drugie zobowiązanie jest wymagalne, to moim zdaniem bank może te środki zatrzymać na spłatę tamtego zobowiązania ale nie wiemy, czy się zorientuje.

kategoria: komornik

Skomentuj