Doradca

bezpłatne porady prawne i finansowe

Wezwanie z ZUS do wyjawienia majątku

skomentuj

Pytanie: Z czasów prowadzenie przeze mnie jednoosobowej firmy mam zaległości składkowe w ZUS na jakieś 9 tysięcy złotych. Robili zajęcia konta ale tylko w części wyegzekwowali. Od prawie roku był spokój ale wczoraj przysłali mi z ZUS wezwanie do wyjawienia majątku. Poszperałem w internecie i znalazłem Dz.U.2016.0.599 t.j. – Ustawa z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji art. 71 § 1: Jeżeli egzekucja administracyjna należności pieniężnych staje się bezskuteczna, organ egzekucyjny lub wierzyciel może zwrócić się do sądu o nakazanie zobowiązanemu wyjawienia majątku, zgodnie z przepisami Kodeksu postępowania cywilnego.

Widzimy że ZUS z pominięciem drogi sądowej żąda ode mnie wyjawienia majątku czyli że bezprawnie. Czyli że nie muszę im wyjawiać majątku? Odpisać im coś czy zlekceważyć?

Odpowiedź: ZUS prawdopodobnie nie żąda od Pana wyjawienia całego Pana majątku, to znaczy wszystkich składników majątku. Proszę się wczytać w wezwanie, prawdopodobnie wzywają Pana do wyjawienia jedynie nieruchomości które mogą być przedmiotem przymusowej hipoteki oraz do wyjawienia praw majątkowych które mogą być przedmiotem zastawu, choć istotnie może to być w praktyce wyjawienie znacznej części majątku. ZUS jest uprawniony do takiego żądania. Art. 26 ust. 5 ustawy z dnia 13 października 1998 roku o systemie ubezpieczeń społecznych stanowi, że na żądanie Zakładu lub kierownika terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu będącego jednocześnie organem egzekucyjnym dłużnik obowiązany jest do wyjawienia nieruchomości oraz przysługujących mu praw majątkowych, które mogą być przedmiotem hipoteki przymusowej lub zastawu, jeżeli z dowodów zgromadzonych w postępowaniu wynika, że należności z tytułu składek mogą zostać nieopłacone.

Oceń wpis:
[Liczba głosów: 2 Ocena średnia: 4.5]

09/08/2016

kategoria komornik

Skomentuj