Doradca

bezpłatne porady prawne i finansowe

Dłużnik: ARBI Sp. z o.o., Warszawa. Kwota 38.404 zł. – dług na sprzedaż

skomentuj

Dług na sprzedaż. Dłużnik: ARBI Sp. z o.o., KRS: 0000232729, NIP 5252334016, ul. Międzynarodowa 41/44, Warszawa. Kwota podstawowa długu to 34.273 zł., do tego koszty procesowe w wysokości 4.131 zł. Odsetki ustawowe od kwoty 34.273 zł. od lipca 2009 r. Dług potwierdzony prawomocnym wyrokiem Sądu Rejonowego w Dąbrowie Górniczej z dnia 19 lipca 2012 r., wynika z niezapłaconych faktur.

W sprawie prowadzone było komornicze postępowanie egzekucyjne ale zostało umorzone jako zupełnie bez efektów. W piśmie do wierzyciela z dnia 12 lipca 2013 r. komornik sądowy poinformował m.in., ze zajęcie rachunku bankowego w Banku Zachodnim WBK było bezskuteczne a innych rachunków bankowych dłużnika nie znaleziono. Egzekucja z nadpłaty podatku bezskuteczna gdyż takowy dłużnikowi nie przysługuje. W zeznaniu podatkowym za rok 2011 dłużnik wykazał stratę w wysokości 156.620 zł. W CEPiK komornik uzyskał informację, iż dłużnik figuruje jako właściciel pojazdów: Mercedes-Benz 210D z 1999 r., Volkswagen Pasat z 1992 r., Mercedes-Benz 208 z 1997 r., Ford Fusion z 2006 r. (blokada 15.02.2012 r.) oraz Mercedes Sprinter z 1996 r. (blokada 15.02.2012 r.)

Kontakt w sprawie tej wierzytelności: poczta@pamietnikwindykatora.pl

Oceń wpis:
[Liczba głosów: 0 Ocena średnia: 0]

01/08/2016

kategoria dłużnicy

Skomentuj