Doradca

bezpłatne porady prawne i finansowe

Gdziekolwiek jesteś Panie Prezydencie Obama – chcemy w Polsce Common Law!

skomentuj

Będąc w Polsce mówił (kazał) Pan coś o konieczności respektowaniu u nas prawa itp., znaczy się chyba o ten tzw. Trybunał Konstytucyjny chodziło. A czy w ogóle Pan Prezydent zadał sobie „trud” ustalenia, czy Polska była kiedykolwiek po II wojnie światowej państwem praworządnym? Czy Pan Prezydent w ogóle o tym wie, że w Polsce niestety nie obowiązuje jak u Was w USA Common Law lecz „prawo” kontynentalne? Wie Pan, zasadnicza różnica polega na tym, że o racji i o winie orzekają tzw. sędziowie pośród których wielu (zakładam, że nie wszyscy) to bydlaki – przestępcy, przynajmniej w Polsce. Rodem ze stalinizmu (potomkowie). Skorumpowani, rozpasani, złośliwi. Bezkarni. A nie losowani obywatele, jak powinno być i jak u Was jest.

Jestem pewien, że już Pan zaczyna rozumieć. Etatowe bydło w togach bezczelnie krzywdzące strony, gdyż jeden z drugim jest skorumpowany z prawnikiem jednej ze stron albo (w sprawie karnej) interesowny pan prokurator poprosił. No bo przecież u nas sędziowie nie są losowani z ludu. Bezczelnie – celowo, w tym także w drugiej – odwoławczej instancji udają że przeoczają fakty, celowo popełniają błędy logiczne które szczerze tylko idiota mógłby popełnić. Ja sam mógłbym Panu podać kilka przykładów – z moich spraw.

Panie Prezydencie Stanów Zjednoczonych, proszę w miarę możliwości wywrzeć na Polskę presję, w tym w ramach NATO, aby dokonano zmiany u nas z bandytyzmu na prawo czyli z „prawa” kontynentalnego („sędzia” bez przysięgłych) na Common Law, jak u Was – w USA. Jeżeli Pan sobie życzy, to skrzywdzeni przez bydlaków w togach obywatele masowo nadeślą Panu pisma procesowe i uzasadnienia „wyroków”. tylko niech Pan z krzesła nie spadnie jak zacznie to czytać.

Oceń wpis:
[Liczba głosów: 0 Ocena średnia: 0]

30/07/2016

kategoria: sędziowie

Skomentuj