Doradca

bezpłatne porady prawne i finansowe

Dłużnik: Jerzy Gaj, Częstochowa. Kwota: 66.000 zł. – dług na sprzedaż

skomentuj

Sprzedam dług dłużnika: Jerzy Mirosław Gaj ur. 1964 r., zam. w Częstochowie. Kwota podstawowa 66.000 zł. do tego odsetki za zwłokę które na dzień 25.08.2014 r. wynosiły 48.729 zł. i wciąż narastają. Ponadto doszły koszty procesu sądowego w kwocie 3.242 zł. w związku z uzyskaniem przez wierzyciela sądowego nakazu zapłaty z dnia 11.01.2013 r. Jest to dług wobec osoby prywatnej.

W sprawie prowadzone było postępowanie egzekucyjne przez komornika sądowego z Częstochowy jednak nie udało się wyegzekwować od tego dłużnika żadnej kwoty i zostało umorzone postanowieniem z dnia 24.05.2016 r. Komornik ustalił między innymi, że dłużnik figuruje jako osoba bezrobotna bez prawa do zasiłku. Dłużnik nie figuruje jako właściciel nieruchomości (jako użytkownik wieczysty też nie). Nie figuruje też jako właściciel pojazdów mechanicznych. Dłużnik figuruje w systemie OGNIVO jako właściciel rachunków bankowych w wielu bankach komercyjnych jednak egzekucje bezskuteczne – brak środków. Dłużnikowi nie przysługiwała też nadpłata z tytułu podatku. Dłużnik oświadczył też, że nie posiada żadnego majątku i dochodów.

Kontakt w sprawie wierzytelności: poczta@pamietnikwindykatora.pl

Oceń wpis:
[Liczba głosów: 0 Ocena średnia: 0]

12/07/2016

kategoria dłużnicy

Skomentuj