Doradca

bezpłatne porady prawne i finansowe

„Sprzedam dług, dłużnik posiada nieruchomość”…

skomentuj

Takie zapytanie znalazłem w archiwum:

Zwracam się do Państwa z propozycją zakupu wierzytelności przysługującej mi na podstawie prawomocnego nakazu zapłaty wydanego w dniu 13 lutego 2006 roku przez Sąd Rejonowy w Nowym Sączu na kwotę: 13.081,82 złotych należności głównej wraz z ustawowymi odsetkami od kwot: 5.181,82 złotych od dnia 20.09.2001 roku do dnia zapłaty, kwoty 3.000 złotych od dnia 01.08.2001 roku do dnia zapłaty, kwoty 3.000 złotych od dnia 1.09.2001 roku do dnia zapłaty oraz kwoty 1.900 złotych od dnia 20.09.2001 roku do dnia zapłaty. Łączna kwota należności głównej oraz skapitalizowanych odsetek na dzień 8 października 2008 wynosiła 25.852,78 złotych. W stosunku do dłużnika prowadzona była egzekucja z rachunków bankowych, ruchomości, wierzytelności, świadczeń emerytalno-rentowych lecz okazała się ona bezskuteczna. Według mojej wiedzy dłużnik posiada nieruchomość. Nie jestem zainteresowana prowadzeniem egzekucji z nieruchomości z uwagi na koszty i czas, stąd moja propozycja. W wypadku Państwa zainteresowania zakupem powyższej wierzytelności przekażę szczegółowe dane co do personaliów dłużnika.

Posiada według Twojej wiedzy nieruchomość? Ciekawe o ile wartość hipotek na rzecz innych wierzycieli przewyższa wartość nieruchomości 😉 Prawdopodobnie tak jest zważywszy na to, że egzekucje z innych składników majątku (którego nie ma) okazały się bezskuteczne.

Jak chcesz aby Twoja oferta została potraktowana poważnie, to podaj numer księgi wieczystej aby potencjalny nabywca mógł szybko w internecie sprawdzić, czy są tam hipoteki.

Skomentuj