Doradca

bezpłatne porady prawne i finansowe

Dłużnik: Adrian Miedźwiedziew, Gródek. Kwota 64.517 zł. – dług na sprzedaż

skomentuj

Dług na sprzedaż: Dłużnik Adrian Miedźwiedziew urodzony w 1980 r. zamieszkały w miejscowości Gródek koło Białegostoku. kwota podstawowa długu to 58.000 zł. (do tego dochodzą odsetki ustawowe za zwłokę od maja 2006 r. do dnia zapłaty) oraz kwota 6.517 zł. kosztów sądowego procesu o zapłatę. Dług potwierdza prawomocny wyrok Sądu Rejonowego w Sosnowcu I Wydział Cywilny z dnia 12 października 2010 roku zaopatrzony w klauzulę wykonalności z dnia 26 listopada 2010 roku. jest to dług z tytułu dwóch pożyczek które udzieliła temu dłużnikowi osoba prywatna.

Dług ten był przedmiotem egzekucji prowadzonej przez Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Białymstoku Alicja Wysocka-Wasiluik jednak nie udało się wyegzekwować od dłużnika żadnej kwoty wobec czego postępowanie egzekucyjne zostało umorzone postanowieniem z dnia 30 grudnia 2011 roku.

Dłużnik ten prowadził działalność gospodarczą FIRMA WIELOBRANŻOWA „ADRIA” ROBOTY DROGOWE ADRIAN MIEDŹWIEDZIEW, NIP 9661368262.

Cena długu do negocjacji, w grę wchodzi też sprzedaż części wierzytelności (lub oczywiście cała). Kontakt dla zainteresowanym nabyciem tego długu: poczta@pamietnikwindykatora.pl

Oceń wpis:
[Liczba głosów: 2 Ocena średnia: 1]

28/06/2016

kategoria dłużnicy

Skomentuj