Doradca

bezpłatne porady prawne i finansowe

Nie zwlekaj z windykacją, gdy…

skomentuj

Taka sprawa:

Mam przeterminowaną fakturę za odebrany z mojego gospodarstwa żywiec na kwotę 157 000 zł brutto.
Dłużnikiem jest firma … Olsztyn. Przeterminowanie to dopiero tydzień, ale już wiem, że firma nie zamierza wywiązać się w najbliższym czasie z obowiązku płacenia. Ale dalej działa. Jaki byłby orientacyjny koszt zlecenia odzyskania tego długu? Ewentualnie sprzedałbym ta fakturę.

Otóż to. Jeżeli na przykład uzyskaliśmy właśnie info, że innym wierzycielom też nie płaci, to nawet mimo tak krótkiego okresu przeterminowania nie należy zwlekać z windykacją. Oczywiście w miarę możliwości należy sprawdzić kontrahenta przed zawarciem transakcji sprzedaży z odroczonym terminem zapłaty. Można wystawić wierzytelność do sprzedaży w internecie ale skupić się jednocześnie na windykacji, gdyż prawdopodobieństwo zainteresowania kogoś kupnem długu za dobrą cenę jest raczej niewielkie, szczególnie w krótkim okresie czasu.

Czerwiec 13th, 2016 at 7:46 am

kategoria: windykacja

Skomentuj