Doradca

bezpłatne porady prawne i finansowe

Wyrok nie egzekwowany a przedawnienie blisko…

skomentuj

Taki liścik z archiwum „wyjęty”:

Jestem zainteresowany Waszymi usługami windykacyjnymi. Poproszę o przeanalizowanie poniższego opisu i odpowiedź, czy możecie zająć się sprawą i za jaką prowizję. Sprawa działa się w … Pani zajmująca się moim dzieckiem przywłaszczyła sobie moje czeki (które później zrealizowała na poczcie) oraz kilka kosztowności. Zgłosiłem przestępstwo do Prokuratury, czego efektem była sprawa sądowa zakończona wyrokiem skazującym wraz z zasądzeniem odszkodowania na moją rzecz. Wyrok uprawomocnił się … i posiada klauzulę wykonalności. W tej sprawie nie podejmowałem żadnych czynności windykacyjnych, ani komorniczych. Kwota zasądzona wyrokiem to 2774,76 zł z odsetkami ustawowymi od dn. 02.02.1999 do dnia zapłaty. Stąd na dzień dzisiejszy łączna kwota zobowiązania to ponad 7300 zł. Poza informacją, czy zajmiecie się sprawą i za ile, interesuje mnie Wasza opinia co do możliwości skutecznej windykacji w/w zobowiązania przed upływem terminu przedawnienia – czyli ok. pół roku.

Co tu dużo komentować, szkoda gadać. Przez prawie 10 lat facet nie skierował wyroku do egzekucji komorniczej. No oczywiście należy to zrobić teraz, to bieg przedawnienia zostanie przerwany. To „przerwanie biegu przedawnienia” może co poniektórych w błąd wprowadzać. O wiele akuratniejsze jest używane przeze mnie potocznie „wyzerowanie przedawnienia”. No bo chodzi o to, że jak komornik wszcznie postępowanie egzekucyjne, to bieg przedawnienia zostanie wstrzymany a nadto, gdy komornik umorzy egzekucję, to bieg przedawnienia zacznie biec od początku. Nie jest tak, jak może sugerować „przerwanie biegu przedawnienia”, że po umorzeniu egzekucji pozostanie znów te około pół roku do przedawnienia.

Aha, mnóstwo odsetek narosłych po wydaniu wyroku przedawniło się.

Czerwiec 11th, 2016 at 9:38 am

kategoria: przedawnienie

Skomentuj