Doradca

bezpłatne porady prawne i finansowe

Monitorowanie egzekucji z nieruchomości

skomentuj

Kolejne zapytanie w archiwum znalezione:

Ponieważ jesteśmy zainteresowani współpracą w zakresie rozszerzenia czynności egzekucyjnych wobec osób względem spółdzielni zadłużonych, zwracamy się do Państwa z prośba o przedstawienie nam oferty współpracy w tym zakresie. Jesteśmy spółdzielnią administrującą ponad 4000 mieszkań. Dotychczasowe czynności indykacyjne oparte były na rozmowach z dłużnikami zachęcając ich do ratalnej spłaty zaległości, kierowaniu na drogę postępowania sądowego wniosków o wydanie sądowych nakazów zapłaty oraz prowadzeniu postępowań egzekucyjnych i eksmisyjnych. Zadłużenia kierowane są na drogę postępowania sądowego po przekroczeniu trzymiesięcznej wartości opłat eksploatacyjnych. niektórzy z dłużników posiadają zadłużenia przekraczające 60.000 -70.000 zł. Egzekucje wobec nich okazały się bezskuteczne, podobnie jak kolejne, organizowane przez Komornika a przeprowadzane przez Sąd licytacje praw do lokali. Będziemy wdzięczni za przedstawienie nam zakresu Państwa usług wraz z cennikiem poszczególnych czynności.

Szczególnie licytacje mieszkań należy szeroko obwieścić a więc nie tylko w prasie ale i poprzez mailing do firm choćby w całym województwie. Sugerowałbym też sprawdzić wcześniej, czy biegły (nieświadomie) nie zawyża wartości nieruchomości i gdy wycena jest zbyt niska, zaskarżyć ją. Niewystarczające ogłoszenie licytacji oraz zbyt wysoka cena (nawet na II licytacji gdzie wynosi cena wywoławcza 2/3 wartości szacunkowej) to częste przyczyny bezskuteczności licytacji nieruchomości.

Skomentuj