Doradca

bezpłatne porady prawne i finansowe

Dłużnik: Magdalena Lubańska. Warszawa. Kwota 6.820 zł. – dług na sprzedaż

skomentuj

Sprzedam dług dłużnika: Magdalena Ewa Lubańska ur. 1970 r. zam. Warszawa, ul. Obozowa; dług z tytułu prowadzenia przez dłużniczkę działalności gospodarczej pod nazwą Music Factory – CMG M. Lubańska NIP 5271126307 której prowadzenie dłużniczka zakończyła w 2009 roku. Zobowiązanie potwierdzone jest prawomocnym nakazem zapłaty z dnia 31.12.2010 r. zapatrzonym w klauzulę wykonalności dnia 24.02.2011 r.

Kwota podstawowa długu to 6.820 zł., do tego dochodzą ustawowe odsetki za zwłokę od 2009 roku do dnia zapłaty oraz koszty procesu sądowego o zapłatę w wysokości 1.217 zł. Postępowanie egzekucyjne prowadzi jeden z warszawskich komorników sądowych i jest ono do chwili obecnej zupełnie bezskuteczne. Nie ujawniono żadnych dochodów tego dłużnika, żadnych praw majątkowych, wierzytelności, ruchomości ani nieruchomości. Brak kontaktu zwrotnego ze strony dłużniczki na monity firmy windykacyjnej.

Cena do negocjacji, można nabyć też tylko część tej wierzytelności. Kontakt z administratorem wpisu i sprawy: poczta@pamietnikwindykatora.pl

Oceń wpis:
[Liczba głosów: 0 Ocena średnia: 0]

08/06/2016

kategoria dłużnicy

Skomentuj