Doradca

bezpłatne porady prawne i finansowe

Dłużnik: Marek Potocki, ur. 1961 r., zam. Olsztyn. Kwota 8.709,30 zł. – dług na sprzedaż

skomentuj

Sprzedam dług osoby prywatnej. Dłużnik Marek Potocki, urodzony w 1961 roku, zam. Olsztyn, ul. Orłowicza. Kwota 8.709,30 zł. w tym 1.310,00 zł. kosztów procesu sądowego o zapłatę. Dodatkowo odsetki ustawowe od kwoty 7.399,300 zł. od dnia 05 kwietnia 2012 r. do dnia zapłaty. W sprawie jest prawomocny nakaz zapłaty z dnia 13 stycznia 2014 roku wydany przez Sąd Rejonowy w Sosnowcu I Wydział Cywilny. Jest to wierzytelność przysługująca żyrantowi który spłacił za dłużnika pożyczkę i próbował odzyskać od niego kwotę spłaconego zań długu. W sprawie prowadzone było przez Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Olsztynie Konrada Ślusarczyka postępowanie egzekucyjne ale zostało umorzone jako zupełnie nieskuteczne; komornik nie natrafił na żaden majątek tego dłużnika. Cenę zakupu przedmiotowej wierzytelności można negocjować, kontakt dla zainteresowanych kupnem: poczta@pamietnikwindykatora.pl

Oceń wpis:
[Liczba głosów: 0 Ocena średnia: 0]

04/06/2016

kategoria dłużnicy

Skomentuj