Doradca

bezpłatne porady prawne i finansowe

Spóźnione zarzuty – sprzeciw od nakazu zapłaty wydango w EPU

komentarzy 9

Akurat napisałem pismo procesowe w apelacji. Wklejam je poniżej, może komuś się przyda. Nie opisuję nic ponadto, z pisma widać o co chodzi.

W odpowiedzi na odpowiedź pozwanego na apelację ponownie wnoszę jak w apelacji i odnoszę się do twierdzeń pozwanego.

Po przekazaniu sprawy na skutek sprzeciwu od nakazu zapłaty wydanego w EPU, sąd prowadzi postępowanie według zwykłych zasad, stąd powołanie się powoda na art. 493 par. KPC. Zresztą, przecież i pozwany powołuje się na przepis dotyczący postępowania zwykłego. Pozwany jest jednak w błędzie twierdząc, iż spóźniony zarzut niewykonania częściowego umowy podniesiony dopiero na rozprawie nie powoduje zwłoki w rozpoznaniu sprawy. Ależ powoduje zwłokę, gdyż na taki zarzut powód musiałby między innymi powołać dowód w postaci zeznań świadków – zbywcy wierzytelności i jej pracownicy, to wszak logiczna konsekwencja. Trzeba by zatem wyznaczyć termin przesłuchania świadków. Sąd powinien więc pominąć ten spóźniony zarzut.

A przy wnoszeniu sprzeciwu od nakazu zapłaty wydanego w EPU, to owszem, należy postępować według Art. 50535 Kodeksu postępowania cywilnego (Elektroniczne postępowanie upominawcze) który stanowi, że w sprzeciwie pozwany powinien przedstawić zarzuty, które pod rygorem ich utraty należy zgłosić przed wdaniem się w spór, co do istoty sprawy.

Pozwany w sprzeciwie (ani nawet w dalszych pismach procesowych) nie podniósł rzekomego zarzutu częściowego niewykonania umowy przez zbywcę wierzytelności. Mamy zatem do czynienia z naruszeniem przepisów prawa procesowego przez Sąd I instancji poprzez uwzględnienie zarzutu pozwanego który ten (podobno) sformułował dopiero na rozprawie.

Żaden natomiast przepis nie nakłada na powoda obowiązku zgłoszenia w pozwie wszystkich dowodów pod rygorem utraty możliwości ich zgłoszenia po wniesieniu przez pozwanego sprzeciwu od nakazu zapłaty wydanego w EPU.

Obowiązuje za to zasada kontradyktoryjności i to do tej zasady odnosi się fragment uzasadnienia wyroku zacytowanego przez pozwanego. Tyle że powód postępował zgodnie z tą zasadą. Odpowiedział na jedyny niespóźniony zarzut tj. braku umowy – załączył umowę. Innego zarzutu pozwany na czas nie podniósł. W jakim więc celu powód winien stawić się na rozprawę skoro pozwany nie podniósł żadnych innych zarzutów i zgodnie z procedurą ewentualne inne zarzuty zgłoszone na rozprawie nie powinny zostać wzięte pod uwagę jako oczywiście spóźnione?

Oceń wpis:
[Liczba głosów: 1 Ocena średnia: 5]

29/05/2016

kategoria e-sąd

Komentarze do 'Spóźnione zarzuty – sprzeciw od nakazu zapłaty wydango w EPU'

Subscribe to comments with RSS

 1. w EPU podajemy de facto jeden zarzut: roszczenie jest oczywiście bezzasadne.

  właściwe zarzuty można sformułować dopiero po otrzymaniu odpisu pozwu i załączników. nie widzę możliwości dyskusji na temat dokumentów, których nie widać – czyli de facto na razie ich nie ma

  ryszard ochódzki

  31 maja 16 04:29

 2. Jak się pisze że bezzasadne, to należy napisać od razu dlaczego bezzasadne a nie że „bezzasadne ale na razie nie wiem dlaczego”. A szczegółowiej właśnie dopiero gdy zobaczysz dokumenty.

  admin

  31 maja 16 06:56

 3. ale co napiszesz odnośnie np. umowy, jeśli jej nie widzisz? nie wiesz czy powód dysponuje oryginałem w ogóle, czy to jest akurat ta umowa, a nie inna, itd. strzelać pozwany ma w ciemno jak z kałacha wymyślanymi zarzutami?

  ryszard ochódzki

  31 maja 16 23:50

 4. W pozwie w EPU podano informacje jakieś (nie tylko dane powoda) i z tych informacji pozwany przecież wie, za co został pozwany. I albo zgadza się albo zarzuca coś konkretnego, np. niewłaściwe wykonanie umowy.

  Przepis co prawda (według mnie) jest nieprecyzyjny cokolwiek, bo: „…w sprzeciwie pozwany powinien przedstawić zarzuty, które pod rygorem ich utraty należy zgłosić przed wdaniem się w spór, co do istoty sprawy.”

  Ja na wszelki wypadek sugeruję od razu w sprzeciwie sprecyzować wszystkie zarzuty, chyba że (i zaznaczyć to w sprzeciwie) bez zapoznania się z dokumentami pozwany ma wątpliwości, bo np. u siebie nie znajduje umowy, faktury nie zaksięgował itp.

  admin

  1 Cze 16 07:11

 5. ale pisząc sprzeciw, nie widząc dokumentów to ze wszystkim masz wątpliwości.
  a jak wątpliwości nie masz to nie piszesz sprzeciwu bo bez wątpliwości to się zgadzasz z żądaniem pozwu

  ryszard ochódzki

  2 Cze 16 00:25

 6. Jak powodem jest Kowalski i w pozwie żąda zapłaty faktury za roboty budowlane które spieprzył, to od razu wiem o co chodzi i pisze o tym w sprzeciwie. Bo żaden inny Kowalski robót budowlanych dla mnie nie wykonywał.

  admin

  2 Cze 16 08:48

 7. a jak powodem jest fundusz, któremu się wydaje że kupił dług to też wiesz o co chodzi i jak wyglądają kwity?

  ryszard ochódzki

  2 Cze 16 11:33

 8. Ale nie mówimy tu o przypadku funduszu. Poza tym, w tej sprawie ja też jestem nabywcą długu ale w pozwie napisałem od kogo kupiłem i czego sprawa dotyczy. Fundusz w pozwie też powinien o tym napisać.

  admin

  2 Cze 16 14:23

 9. jeśli fundusz tak pisze w e-sądzie że kupił, to się pisze zarzut że nie kupił i nie posiada czynnej legitymacji procesowej

  ryszard ochódzki

  2 Cze 16 16:44

Skomentuj