Doradca

bezpłatne porady prawne i finansowe

Pozew wniesiony tuż po upływie terminu wyznaczonego w wezwaniu do zapłaty

1 komentarz

Pytanie: Miałem dług fakturowy na prawie sześć tysięcy złotych. Adwokat wierzyciela przysłał mi przedsądowe wezwanie do zapłaty w terminie siedmiu dni od daty otrzymania wezwania i ten termin upłyną 17 maja. Zapłaty dokonałem 20 maja a więc trzy dni po terminie. Wczoraj zatelefonował wierzyciel i podziękował za wpłatę ale powiedział, że adwokat 19 maja wniósł pozew do sądu i przez to muszę jeszcze 2400 złotych dopłacić, koszty adwokackie. Mam przez to takie pytania: czy miał prawo wnieść pozew już nazajutrz po upłynięciu terminu w wezwaniu do zapłaty? Czy chociaż na pewno jeszcze nie wydał sąd nakazu zapłaty, to muszę zapłacić koszty adwokackie?

Odpowiedź: Mieli prawo wnieść pozew nazajutrz po upływie terminu wyznaczonego w wezwaniu do zapłaty a nawet wcześniej, bo nazajutrz po upływie terminu zapłaty określonego na fakturze (tylko że w tym drugim przypadku miałby Pan prawo nie płacić kosztów adwokackich). Samo wniesienie pozwu powoduje powstanie obowiązku zapłaty kosztów zastępstwa procesowego, choćby uregulował Pan należność z faktury jeszcze przed wydaniem nakazu zapłaty. Nasuwa się jednak wątpliwość, czy rzeczywiście pozew został wniesiony. Niech przedstawią Panu potwierdzenie wniesienia pozwu (uwaga: potwierdzenie wniesienia pozwu a nie opłaty wpisowej od pozwu). W zasadzie, to wiarygodny byłby tylko odpis pozwu z pieczęcią biura podawczego sądu.

Oceń wpis:
[Liczba głosów: 6 Ocena średnia: 4.2]

28/05/2016

kategoria pozew

1 komentarz do 'Pozew wniesiony tuż po upływie terminu wyznaczonego w wezwaniu do zapłaty'

Subscribe to comments with RSS

  1. znam sprawy, gdzie w takich przypadkach sąd kosztów nie zasądzał

    ryszard ochódzki

    31 maja 16 04:33

Skomentuj