Doradca

bezpłatne porady prawne i finansowe

„egzekucja komornicza bez powiadomienia”

skomentuj

Odpowiadam niniejszym w związku z wyrażeniem w tytule które często wpisywane jest w wyszukiwarkach.

Niektórym pytającym zapewne chodzi o to, czy komornik może prowadzić egzekucję bez powiadomienia dłużnika. Odpowiedź brzmi: komornik powinien powiadomić dłużnika pisemnie o wszczęciu postępowania egzekucyjnego jak i o dokonaniu każdej czynności egzekucyjnej. I tak też na przykład, zajmując konto bankowe dłużnika, powinien wysłać mu odpis zajęcia skierowanego do banku.

A czy wierzyciel, po uzyskaniu tytułu wykonawczego w sądzie, powinien uprzedzić dłużnika o tym, że złoży do komornika wniosek o wszczęcie egzekucji? Nie, wierzyciel nie ma takiego obowiązku i raczej w jego interesie jest o tym nie uprzedzać dłużnika, żeby ten nie ukrył mienia swego. Jeżeli sprawa toczyła się przed sądem to dłużnik powinien zdawać sobie sprawę z tego, że skoro nie spłaca długu po wydaniu przez sąd wyroku, to niebawem odezwie się komornik. Nie istnieje obowiązek wysyłania przez wierzyciela „przedegzekucyjnego wezwania do zapłaty”

A jeżeli dłużniku poddałeś się dobrowolnie egzekucji w formie aktu notarialnego, to żadnej informacji z sądu nie otrzymasz; miej świadomość po podpisaniu takiego dokumentu, że gdy minie termin zapłaty, to wierzyciel przedłoży tenże akt w sądzie w celu nadania mu klauzuli wykonalności i bez uprzedzenia Cię wniesie do komornika o egzekucje.

Oceń wpis:
[Liczba głosów: 5 Ocena średnia: 4.2]

25/05/2016

kategoria komornik

Skomentuj