Doradca

bezpłatne porady prawne i finansowe

Nieposzlakowana opinia sędziego

skomentuj

Pytanie: Sędzia powinien być nieposzlakowanej opinii i niby sprawdzają tą nieposzlakowaną opinię zanim sędzią zostanie. Ja mam pytanie, co oznacza nieposzlakowana opinia i niby jak ją sprawdzają, bo mnie się wydaje, że to jest klika po prostu.

Odpowiedź: Słuszne wątpliwości i podobnie jest z rzekomą niezawisłością sędziów. O tym, jak należy rozumieć nieposzlakowana opinię, może Pan sobie przeczytać w wyroku Sądu Najwyższego z dnia 2 października 2002 r. sygn. akt I PKN 482/2001:

(…) nieposzlakowaną opinią cieszy się ten, komu nie można nic zarzucić, kto jest nienaganny, nieskazitelny, jak również wyrażając pogląd, iż zasada domniemania niewinności, która obowiązuje w postępowaniu karnym, nie pozwala uznać za winnego tego, którego wina nie zostanie stwierdzona wyrokiem karnym. Zasada domniemania niewinności w rozumieniu art. 42 ust. 3 Konstytucji nie sprzeciwia się bowiem dopuszczalności ustalania winy w innych postępowaniach, np. dyscyplinarnym bądź sądowym w sprawach związanych ze zwolnieniem pracownika z pracy z powodu zawinionego naruszenia obowiązków. Nie sprzeciwia się również ocenie, że dana osoba nie cieszy się nieposzlakowaną opinią. (…)

Jak Pan zapewne widzi / domyśla się, ocena, weryfikacja nieposzlakowanej opinii to raczej fikcja, tym bardziej zważywszy te ogólniki powyższe. Ja przekonałem się o tym wielokrotnie.

Oceń wpis:
[Liczba głosów: 0 Ocena średnia: 0]

24/05/2016

kategoria: sędziowie

Skomentuj