Doradca

bezpłatne porady prawne i finansowe

Zwrot pozwu a bieg przedawnienia

komentarzy 5

Pytanie: Wystawiłem dłużnikowi fakturę z dniem płatności 13 luty 2014, za sprzedaż materiałów biurowych. Nie płacił wcale tej faktury. Na skutek różnych problemów z działaniem firmy dopiero tuż przed przedawnieniem, to jest w lutym tego (2016 – przyp. admina) roku wniosłem pozew do e-sądu. E-sąd nie wiedzieć czemu stwierdził, że nie widzi podstaw do wydania nakazu zapłaty i przekazał sprawę do sądu dłużnika. Otrzymałem wezwanie z tamtego sądu do uzupełnienia opłaty ale zapomniałem uzupełnić i sąd zwrócił pozew, otrzymałem zwrot pozwu w ostatni piątek. Czy przez ten cały czas odkąd wniosłem pozew aż do zwrotu go w piątek przedawnienie było wstrzymane?

Odpowiedź: Tak, było przedawnienie wstrzymane a raczej przerwane na skutek wniesienia pozwu ale zwrócony pozew z powodu nieopłacenia go nie wywołuje żadnych skutków czyli jest tak, jakby Pan w ogóle tego pozwu nie wniósł. Konkludując, Pana roszczenie jest już przedawnione jednakże nie dotyczy to pana sytuacji – tj. gdy wniósl Pan pozew do EPU a e-sąd przekazal sprawę do sądu rejonowego i nie uiścil pan uzupełniające opłaty; patrz poniżej zacytowana uchwała (w komentarzu).

Oceń wpis:
[Liczba głosów: 5 Ocena średnia: 4]

23/05/2016

kategoria pozew

Komentarze do 'Zwrot pozwu a bieg przedawnienia'

Subscribe to comments with RSS

 1. Niedawno Sąd Najwyższy podjął bardzo interesującą uchwałę w kwestii przerwania biegu przedawnienia w sprawie wytoczonej w elektronicznym postępowaniu upominawczym, a zakończonej umorzeniem postępowania na podstawie art. 505[37] § 1 KPC (chodzi o uchwałę SN z dnia 21 listopada 2013 r., sygn. akt: III CZP 66/13). Samo przerwanie biegu przedawnienia przez wniesienie sprawy do sądu oczywiście nie budzi wątpliwości, jednak czy skutek ten jest również utrzymany w przypadku umorzenia postępowania? Sąd Okręgowy w T. pytaniem prawnym skierowanym do SN poruszył ww. kwestię w kontekście następującego stanu faktycznego: powódka wystąpiła z pozwem o zapłatę w EPU, po rozpoznaniu sprawy sąd w Lublinie wydał nakaz zapłaty, jednak w odpowiedzi na wytoczone powództwo strona pozwana wniosła sprzeciw od nakazu, a sprawa została przekazana do rozpoznania przez sąd właściwości ogólnej; następnie sąd wezwał powódkę do uzupełnienia braków formalnych pozwu, a ze względu na niewykonanie przez nią tego zarządzenia ostatecznie wydał postanowienie o umorzeniu postępowania.
  Na zadane pytanie Sąd Najwyższy odpowiedział twierdząco tj. uznał, iż wytoczenie powództwa w elektronicznym postępowaniu upominawczym zakończonym umorzeniem postępowania na podstawie art. 505[37] § 1 KPC przerywa bieg terminu przedawnienia.
  Nadto, na poparcie swojego stanowiska przedstawił m. in. argument, że „przy umorzeniu postępowania elektronicznego stosownie do art. 50537 § 1 in fine KPC nie występuje charakterystyczna formuła „pozew nie wywołuje żadnych skutków, jakie ustawa wiąże z wytoczeniem powództwa”, która towarzyszy zwrotowi pozwu nieuzupełnionego w terminie (art. 130 § 2 KPC), umorzenia postępowania zawieszonego (art. 182 § 2 KPC.) i cofnięcia pozwu (art. 203 § 2 KPC). Poza tym przepisy postępowania cywilnego stanowiące o tym, że pozew nie wywołuje żadnych skutków jakie ustawa wiąże z wytoczeniem powództwa, są przepisami wyjątkowymi, wprowadzają bowiem odstępstwa od generalnej zasady w prawie cywilnym, zgodnie z którą pozew wywołuje wszystkie skutki prawne, które wynikają z ustawy, w tym także przerwanie biegu przedawnienia (art. 123 § 1 pkt 1 KC) – jednak jako wyjątek od zasady nie mogą być interpretowane rozszerzająco”.

  Maniek

  24 maja 16 10:37

 2. No to rzeczywiście coś nowego, dziękuję za wpis. Moim zdaniem ta uchwała jest nazwijmy, niesłuszna. No ale niestety oczywiście obowiązująca.

  admin

  24 maja 16 10:52

 3. zwrot pozwu to chyba nie jest to samo co umorzenie postępowania, prawda?

  zależy co SR postanowił – umorzenie czy zwrot

  ryszard ochódzki

  31 maja 16 05:00

 4. Myślę, iż było to umorzenie. Zapewne w uzasadnieniu użyto sformułowania zwrot. Ale o to trzeba by zapytać pytającego. Pozew został opłacony na etapie EPU. Został przekazany do Sądu Rejonowego zapewne na podstawie art. 505 [33] § 1 k.p.c., zapewne SR wezwał do uzupełnienia braków formalnych- poprzez przesłanie pozwu wraz z odpisem i uzupełnienia opłaty do 5% wartości sprawy. Wobec nie uzupełnienia braków w terminie, Sąd chyba nie ma w tym przypadku innej możliwości niż umorzyć postępowanie, a zatem osiągamy przerwanie biegu przedawnienia,

  Maniek

  31 maja 16 07:46

 5. Tak, wtedy jest to umorzenie.

  admin

  31 maja 16 07:55

Skomentuj