Doradca

bezpłatne porady prawne i finansowe

Zwolnienie dyscyplinarne a zasada domniemania niewinności

skomentuj

Pytanie: Pewien policjant został zatrzymany za korupcję, prokurator przedstawił mu zarzut korupcyjny. Zostało wszczęte postępowanie dyscyplinarne i policjant został zwolniony ze służby czyli z pracy chyba z tydzień po zatrzymaniu go, chociaż nie został aresztowany, zastosowano poręczenie majątkowe. A przecież sprawa jeszcze nawet nie trafiła na wokandę sądową. Skoro obowiązuje w naszym kraju zasada domniemania niewinności, to jakim prawem zwolniono go dyscyplinarnie?

Odpowiedź: A nie przyznał się aby do winy? Jeżeli przyznał się, to chyba oczywiste, że został zwolniony dyscyplinarnie. Poza tym, Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 2 października 2002 r. Sygn. akt I PKN 482/2001 stwierdził między innymi, że zasada domniemania niewinności w rozumieniu art. 42 ust. 3 Konstytucji nie sprzeciwia się dopuszczalności ustalania winy w innych postępowaniach, na przykład właśnie w postępowaniu dyscyplinarnym.

Oceń wpis:
[Liczba głosów: 1 Ocena średnia: 5]

22/05/2016

kategoria praca

Skomentuj