Doradca

bezpłatne porady prawne i finansowe

Zajęcie nieruchomości wspólnej w egzekucji prowadzonej przeciwko współmałżonkowi

skomentuj

Pytanie: Kiedyś czytałem gdzieś na Pana blogu, że będąc windykatorem działał Pan z komornikami tak, że zajmowali dom albo mieszkanie będące wspólną własnością małżonków ale dłużnikiem bywał tylko jeden ze współmałżonków. Pisał Pan też, że nieraz takie działanie komornika przestraszyło ich i dług został spłacony. Chciałem zapytać czy takie zajęcie komornicze jest zgodne z prawem?

Odpowiedź: Jest zgodne z prawem Art. 923(1) § 1 Kodeksu postępowania cywilnego stanowi, że tytuł wykonawczy wystawiony przeciwko osobie pozostającej w związku małżeńskim stanowi podstawę do zajęcia nieruchomości wchodzącej w skład majątku wspólnego.Niektórzy dłużnicy jak Pan napisał, przestraszyli się skutecznie a inni nie. A ponieważ nie było możliwości uzyskania klauzuli także przeciwko drugiemu współmałżonkowi, przeto taka nieruchomość pozostawała zajęta rok, po czym komornik zwalniał ją – umarzał egzekucję w związku z niezłożeniem przez wierzyciela (przeze mnie) wniosku o dalsze czynności z zmierzające do zlicytowania nieruchomości (gdyż było to niemożliwe jak wiemy).

Małżonek dłużnika nie musi że tak powiem znosić przez rok zajęcia nieruchomości w takiej sytuacji. Może na podstawie art. 923(1) § 2 Kodeksu postępowania cywilnego sprzeciwić się zajęciu i w takiej sytuacji wierzyciel będzie musiał w terminie tygodniowym wystąpić do sądu z wnioskiem o nadanie klauzuli wykonalności przeciwko małżonkowi dłużnika. W przeciwnym wypadku komornik umorzy egzekucję z tejże wspólnej nieruchomości – zwolni ją.

Oceń wpis:
[Liczba głosów: 1 Ocena średnia: 5]

22/05/2016

Skomentuj