Doradca

bezpłatne porady prawne i finansowe

Zbliża się przedawnienie karalności przestępstwa z art. 300 § 1 KK a komornik nie umarza postępowania egzekucyjnego

skomentuj

Pytanie: Co mam zrobić w sytuacji gdy wiem, że dłużnik jeszcze przed wyrokiem wyzbył się majątku ale na policji powiedzieli mi że dopóki toczy się egzekucja komornicza, to nie mogą zająć się zawiadomieniem o udaremnieniu egzekucji przez dłużnika? Dłużnik płaci komornikowi symboliczne złotówki co miesiąc a dług to prawie sto tysięcy złotych no i komornik nie ma zamiaru umorzyć egzekucji. Trwa już cztery lata ten stan i niedługo przestępstwo popełnione przez dłużnika przedawni się.

Odpowiedź: Istotnie, ponieważ przestępstwo udaremnienia zaspokojenia wierzyciela (art. 300 § 1 Kodeksu karnego) zagrożone jest karą pozbawienia wolności do lat trzech, przeto karalność tego przestępstwa przedawnia się z upływem pięciu lat od popełnienia przestępstwa.

Proszę złożyć formalne zawiadomienie do prokuratury na piśmie, podnosząc, że postępowanie egzekucyjne jest od kilku lat praktycznie bezskuteczne, że komornik ustalił już iż dłużnik nie ma żadnego majątku i zwlekanie ze złożeniem i rozpatrzeniem zawiadomienia spowoduje niebawem niemożność pociągnięcia dłużnika do odpowiedzialności karnej z powodu przedawnienia karalności przestępstwa. No i oczywiście wskazać w zawiadomieniu że dłużnik pozbył się majątku.

Oceń wpis:
[Liczba głosów: 4 Ocena średnia: 4]

18/05/2016

Skomentuj