Doradca

bezpłatne porady prawne i finansowe

Wniosek egzekucyjny – opłaty

skomentuj

Pytanie: Czy przy złożeniu wniosku egzekucyjnego do komornika ponoszę opłaty a jeżeli tak to jakie?

Odpowiedź: Samo złożenie u komornika wniosku o wszczęcie postępowania egzekucyjnego nie wiąże się z koniecznością uiszczenia opłaty natomiast komornik zapewne wezwie Panią do uiszczenia zaliczki na prowadzenie egzekucji. Chodzi o wydatki na korespondencję, na zapytania do różnych instytucji o to, czy dłużnik ma rachunek bankowy, samochód, nieruchomość, wierzytelność z tytułu nadpłaty podatku, czy jest zatrudniony i gdzie tudzież jeszcze jakieś inne ustalenia.

Komornicy dość dowolnie ustalają wysokość zaliczki; średnio jest to około 200 – 250 zł. Wierzyciel formalnie może sobie zażyczyć we wniosku egzekucyjnym aby komornik dokonał tylko niektórych ustaleń i może spróbować ustalić u komornika ile ma zapłacić na przykład tylko za sprawdzenie poprzez system OGNIVO czy dłużnik ma rachunek bankowy i w którym banku, tudzież na przykład na korespondencję – zajęcie nadpłaty podatku. Formalnie taka możliwość powinna wchodzić w grę natomiast faktyczny stopień elastyczności komorników jest różny w tych kwestiach.

Jeżeli wierzyciel zna jakieś składniki majątku dłużnika, jakieś konto bankowe, albo wie gdzie dłużnik pracuje to powinien komornikowi wskazać i może zawnioskować o zajęcie tylko tych wskazanych składników (bez sprawdzania rachunków w OGNIVO i bez wysyłania zapytania do ZUS skoro wierzyciel wie gdzie pracuje dłużnik).

Koszty zaliczek – wydatków poniesione przez wierzyciela na dokonanie ustaleń i czynności egzekucyjnych przez komornika, podlegają zwrotowi po wyegzekwowaniu ich od dłużnika (o ile oczywiście egzekucja będzie skuteczna).

Oceń wpis:
[Liczba głosów: 0 Ocena średnia: 0]

18/05/2016

kategoria komornik

Skomentuj