Doradca

bezpłatne porady prawne i finansowe

„czy komornik może straszyć karą za podanie nieprawdziwych informacji”

skomentuj

Takie tytułowe wyrażenie ktoś wpisał w wyszukiwarce. Odpowiedź brzmi, to zależy, o co pyta. Jest przepis art. 233 § 1 Kodeksu karnego który stanowi, że kto, składając zeznanie mające służyć za dowód w postępowaniu sądowym lub w innym postępowaniu prowadzonym na podstawie ustawy, zeznaje nieprawdę lub zataja prawdę, podlega karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8. Jeszcze niedawno była to kara do 3 lat a teraz do 8, jak widać.

Nie da się ukryć, że komornik prowadzi postępowanie egzekucyjne na podstawie ustawy (Kodeks postępowania cywilnego), więc ten wyżej wymieniony przepis ma zastosowanie. I tak też, jeżeli komornik wezwie Cię do złożenia wyjaśnień a Ty mu podasz fałszywe informacje podpisując się pod tym pouczeniem o odpowiedzialności karnej, to możesz ponieść odpowiedzialność karną. Tylko że jest jeden „problem” a mianowicie, jeżeli jesteś dłużnikiem nie alimentacyjnym ale z jakiegokolwiek innego tytułu, to nie masz obowiązku wyjawiać komornikowi swego majątku. Możesz mu odpisać, że nie udzielisz mu informacji o majątku, bo wyjawić majątek musisz tylko przed sądem a nie przed komornikiem.

No, czyli jak wzywa Cię do podania Twojego np. nr PESEL albo dowodu osobistego albo np. telefonu kontaktowego, to mu podaj, ale co do wyjawienia majątku (wysyłają rozpiskę na ruchomości, nieruchomości, wierzytelności itd. abyś powpisywał w wykropkowane miejsca, co masz), to mu odpisz, żeby spier…alał (no nie dosłownie tak, ale możesz dosadnie) i nie straszył Cię bezprawnie.

Oceń wpis:
[Liczba głosów: 1 Ocena średnia: 5]

17/05/2016

kategoria komornik

Skomentuj