Doradca

bezpłatne porady prawne i finansowe

Rezygnacja ze studiów – data wysłania pisma czy doręczenia?

skomentuj

Pytanie: Jestem ciekawa czy pismo będące rezygnacją ze studiów które wysłałam pocztą (nie dojechałabym do dziekanatu przed zamknięciem przed weekendem) jest traktowane jako złożone w dniu wysłania czyli stempla pocztowego czy w dniu potwierdzenia odbioru przez uczelnię? Jest to dość ważne, bo zaoszczędzę sporo pieniędzy jeżeli ważny jest tutaj dzień nadania pisma.

Odpowiedź: Niestety (w Pani przypadku), zgodnie z art. 61. § 1 Kodeksu cywilnego oświadczenie woli, które ma być złożone innej osobie, jest złożone z chwilą, gdy doszło do niej w taki sposób, że mogła zapoznać się z jego treścią. A zatem, oświadczenie woli o rezygnacji ze studiów zostanie złożone w dniu doręczenia pisma uczelni.

Inaczej jest w przypadku oświadczenia woli złożonego w postaci elektronicznej czyli najczęściej pocztą elektroniczną; w takich przypadkach, zgodnie z art. 61. § 2 Kodeksu cywilnego uznaje się, że oświadczenie woli zostaje w momencie wprowadzenia tegoż oświadczenia do środka komunikacji elektronicznej w taki sposób, żeby osoba ta mogła zapoznać się z jego treścią; generalnie zatem w ciągu kilku, kilkunastu czy kilkudziesięciu sekund od momentu wysłania maila, czyli praktycznie wraz z wysłaniem maila. Jednak aby mogła Pani skutecznie skorzystać z tej opcji, to regulamin uczelni bądź jakiś inny dokument normujący kwestię doręczeń musiałby przewidywać doręczenia pocztą elektroniczną.

Oceń wpis:
[Liczba głosów: 2 Ocena średnia: 4.5]

15/05/2016

kategoria poczta

Skomentuj