Doradca

bezpłatne porady prawne i finansowe

Egzekucja nakazu zapłaty przesłanego na nieaktualny adres firmy

skomentuj

Pytanie: Od roku nie prowadzę działalności gospodarczej. Dopełniłem wszelkich formalności związanych z wyrejestrowaniem firmy. Wczoraj otrzymałem od komornika zawiadomienie o wszczęciu postępowania egzekucyjnego oraz zajęcie mojego konta firmowego którego co prawda jeszcze nie zamknąłem ale nie ma na nim od dawna żadnych pieniędzy. Dowiedziałem się w sądzie, kto jest powodem – jest to sprawa wysoce sporna a raczej nie sporna tylko gdybym otrzymał nakaz z pozwem to doprowadziłbym do oddalenia powództwa. Jednak te dokumenty sąd wysłał na adres mojej firmy pod którym mnie już dawno nie ma, bo zamknąłem DG. Nie wiem jakim cudem ktoś tam to odebrał, tak mi powiedziano w sądzie. Co ja mam teraz zrobić? Jeszcze jedna istotna informacja – w CEIDG wciąż figuruję jako aktywny podmiot gospodarczy a ja mam z Urzędu Miasta potwierdzenia złożenia dyspozycji wyrejestrowania firmy!

Odpowiedź: Orzecznictwo Sądu Najwyższego nie jest jednolite jak chodzi o pogląd, co robić w takich przypadkach (patrz: dalsze komentarze do wpisu Znajdź do e-sądu bogatszego „bliźniaka” w CEIDG, nawet w innym mieście!). Tym niemniej, może Pan bezzwłocznie wnieść do sądu wniosek o przywrócenie terminu do wniesienia sprzeciwu od nakazu zapłaty powołując się na postanowienie Sądu Najwyższego z 4 lipca 2008 r., Sygn. akt I CZ 51/08 i zarazem wniosek o zawieszenie postępowania egzekucyjnego. Odpis sugeruję wysłać komornikowi.

Wskazać we wniosku to co Pan napisał mnie i załączyć kserokopię przyjętego przez Urząd Miejski wniosku o wyrejestrowanie firmy. Napisać też, że nie upoważniał Pan nikogo do odbioru korespondencji pod tamtym nieaktualnym adresem DG.

Oceń wpis:
[Liczba głosów: 0 Ocena średnia: 0]

13/05/2016

kategoria: komornik

Skomentuj