Doradca

bezpłatne porady prawne i finansowe

Dłużnik: Grzegorz Siudalski, ul. Słodowiec, Warszawa – dług na sprzedaż

skomentuj

Dług na sprzedaż. Dłużnik Grzegorz Siudalski, ur. 1986 r., zam. ul. Słodowiec, Warszawa. Kwota podstawowa długu: 22.088,00 zł., do tego koszty procesu sądowego w kwocie 2.694,00 zł. Dług potwierdzony prawomocnym nakazem zapłaty wydanym dnia 12 marca 2012 r. przez Sąd Rejonowy w Sosnowcu I Wydział Cywilny.

Egzekucja prowadzona przez komornika sądowego zakończyła się całkowicie bezskutecznie. Komornik poinformował wierzyciela pismem z datą 23 maja 2013 r., ze zgodnie z informacją pozyskaną z ZUS, dłużnik nie pobiera żadnych świadczeń, brak tam wskazanego rachunku bankowego ani jakichkolwiek źródeł dochodu tego dłużnika. Nie posiadał nadpłaty w Urzędzie Skarbowym. Działalność gospodarczą zamknął 16 października 2012 r. Ostatnie zeznanie podatkowe złożył za rok 2009 r. Nie figuruje jako właściciel pojazdu. W systemie OGNIVO komornik ustalił kilka rachunków bankowych dłużnika w różnych bankach, ale były one zajęte także przez innego komornika a egzekucja z tych rachunków bankowych była bezskuteczna.

Kontakt dla zainteresowanych nabyciem tej wierzytelności (cena do ustalenia): poczta@pamietnikwindykatora.pl

10/05/2016

kategoria dłużnicy

Skomentuj