Doradca

bezpłatne porady prawne i finansowe

Podpis dłużnika na fakturze i na wezwaniu do zapłaty

skomentuj

Taki mail z archiwum:

Prowadzę działalność w woj. Zachodniopomorskim. Chciałbym zlecić windykację należności wynikającej z wykonanych przez moją firmę usług (firma jednoosobowa). Posiadam dwie faktury których termin płatności upłynął 29-09-2012r oraz drugiej faktury 30-10-2012r. Posiadam kopie faktur z potwierdzeniem odbioru jak i wysłane już dwa wezwania do zapłaty (w m-cu Grudzień 2012) pierwsze samo wezwanie z wskazaniem terminu zapłaty a drugie wezwanie ostateczne z naliczonymi ustawowymi odsetkami i terminem płatności również potwierdzone na wezwaniach adnotacją o odbiorze przez dłużnika. Łączna kwota na jakie opiewa wezwania do zapłacenia wynikająca z faktur a później z wezwania ostatecznego wynosi ponad 19000,00 zł. Dłużnik pochodzi ze Szczecina jest fundacją prowadzącą w dalszym ciągu swą działalność. Proszę o informację czy jesteście Państwo w stanie podjąć się windykacji w przedstawionej prze zemnie sprawy oraz informacje jakie dokumenty musiał bym Państwu przesłać. Interesuje mnie również jaką prowizję pobieracie Państwo w przypadku podjęcia się tej windykacji i jakie koszty dodatkowe musiałbym ponieść oprócz samej prowizji.

Czyli podpisane faktury. Tylko jeszcze pytanie czy jest to tylko potwierdzenie odbioru faktury czy akceptacja rachunku, bo to nie musi być to samo. Najlepiej aby nabywca złożył podpis pod (a nie nad!) adnotacją informująca o tym, ze akceptuje rachunek / że potwierdza wykonanie usługi. Jeżeli na fakturze nie będzie takowej adnotacji to dłużnik w sądzie może twierdzić, iż jedynie potwierdził otrzymanie faktury i ni wiadomo jak sąd odniesie się do tego.

Z kolei potwierdzenie odbioru wezwania do zapłaty też nie stanowi uznanie długu, nawet jeżeli dłużnik podpisze odbiór na tymże wezwaniu.

Skomentuj