Doradca

bezpłatne porady prawne i finansowe

Oszacowanie całej nieruchomości gdy dłużnikiem jest jeden ze współwłaścicieli

skomentuj

Pytanie: Sprawa wygląda następująco:
-Nieruchomość należy do 3 osób fizycznych, jedna z nich jest dłużnikiem skarbu państwa. Dłużnik jest właścicielem 1/24 powierzchni działki.
-Z powodu niespłacania należności, komornik rozpoczął licytację całości działki.
-Chciałbym się dowiedzieć, czy jest to zgodne z prawem?
-Jeżeli nie, to jak bronić się przed taką działalnością komornika.
-Jeśli tak, to również, co robić, aby opóźnić to działanie?

Odpowiedź: Jak mniemam, została dokonana w księdze wieczystej wzmianka o wszczęciu egzekucji z nieruchomości. Aby można było wyznaczyć licytację nieruchomości, najpierw trzeba ją oszacować i szacowana jest wartość całej nieruchomości ale oczywiście licytowana jest część ułamkowa należąca do dłużnika.

Jak chodzi o opóźnianie, to nie powinienem udzielać nieetycznych porad. Jeżeli jednak dłużnik szczerze nie zgadza się z wyceną nieruchomości dokonaną przez biegłego sądowego, to może do sądu rejonowego wnieść skargę na czynności komornika twierdząc, że nieruchomość została oszacowana zbyt nisko.

Maj 8th, 2016 at 7:55 pm

Skomentuj