Doradca

bezpłatne porady prawne i finansowe

Odzyskiwanie zadatku w postępowaniu karnym mając na względzie ryzyko skargi pauliańskiej

skomentuj

Tak jeszcze dopowiedziałem tej Pani w temacie poruszanym w wątkach Skarga pauliańska przeciwko kolejnemu nabywcy i Wpłacony zadatek a ryzyko unieważnienia umowy kupna nieruchomości skargą pauliańsjką oraz Odzyskiwanie zadatku po odkryciu, że nieruchomość dłużnik darował jej zbywcy.

Jeszcze coś mi przyszło do głowy a mianowicie skorzystanie z postępowania karnego (najlepiej dopiero gdyby okazało się że egzekucja komornicza przeciwko tym osobom byłaby bezskuteczna).

Art. 286. § 1 Kodeksu karnego stanowi, że kto, w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, doprowadza inną osobę do niekorzystnego rozporządzenia własnym lub cudzym mieniem za pomocą wprowadzenia jej w błąd albo wyzyskania błędu lub niezdolności do należytego pojmowania przedsiębranego działania, podlega karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8.

Skorzystanie z drogi karnej złożenia zawiadomienia o oszustwie – wyłudzeniu ma sens gdyż po pierwsze, dłużnik może wystraszyć się kary więzienia i oddać pieniądze oraz ma sens jeżeli dłużnik który nie wystraszył się, zostaje skazany na karę pozbawienia wolności z warunkowym zawieszeniem jej wykonania na jakiś czas tzn. pod warunkiem naprawienia szkody – zwrotu pieniędzy. Wielu skazanych w takiej sytuacji zwraca dług aby sąd nie zarządził wykonania zawieszonej kary.

Moim zdaniem, działania tych osób wypełniają znamiona tego czynu jeżeli te osoby (Kowalski syn i matka Kowalska) są świadome tego, że sprzedaż będzie unieważniona w odniesieniu do wierzyciela Kowalskiego i jeżeli ich sytuacja majątkowa a dokładniej braku majątku, ukrywania majątku, nie pozwoli na skuteczną egzekucję Pani roszczenia w przyszłości – o tym też wiedzą.

Nie wiem, czy zdanie sądu (a dokładniej sędziego, sędziów, bo przecież gmach sądu wyroków nie wydaje tylko sędziowie – ludzie) byłoby takie jak moje prezentowane wyżej. Jednak gdyby reprezentował Panią dobry a zwłaszcza (oprócz tego ze dobry albo niezależnie od tego) „dobry” czyli mający korupcyjne układy z sędziami prawnik, to sąd ich skaże, w zawieszeniu oczywiście.

Oceń wpis:
[Liczba głosów: 1 Ocena średnia: 5]

07/05/2016

kategoria windykacja,zadatek

Skomentuj