Doradca

bezpłatne porady prawne i finansowe

Sąd wydał wyrok zaoczny dla wierzyciela i co dalej?

skomentuj

Pytanie: Dostałam wyrok zaoczny z Sądu że sąd zasądza od pozwanej kwotę 10 tys. Co powinnam teraz zrobić z tym wyrokiem?gdzie się udać aby zacząć egzekwować wyrok sądu?

Odpowiedź: Dla nazwijmy bezpieczeństwa, może Pani czekać na uprawomocnienie się; zatelefonować do sądu powiedzmy że za cztery tygodnie i zapytać, czy wyrok jest prawomocny, bo pozwany na podstawie art. 344 § 1 Kodeksu cywilnego ma prawo wnieść sprzeciw od wyroku zaocznego w ciągu dwóch tygodni od doręczenia mu wyroku.

Jednakże wyrokowi zaoczny uwzględniającemu powództwo sąd nadaje klauzulę natychmiastowej wykonalności wobec czego od razu, nie czekając na uprawomocnienie się tegoż, może Pani wnieść do komornika o egzekucję. Link do wniosku o wszczęcie egzekucji znajdzie Pani w artykule Wniosek o wszczęcie egzekucji oczywiście musi Pani przerobić go dla siebie. Chociaż wierzyciel ma prawo wyboru komornika na ternie całej RP, to jednak sugeruję wybrać komornika w mieście (dzielnicy) dłużnika.

Napisałem, że dla bezpieczeństwa można poczekać, gdyż nie można wykluczyć iż nawet „jakimś cudem” (a „cuda” w polskich sądach zdarzają się) sąd uwzględni sprzeciw pozwanego i gdy w tym momencie już będzie Pani mieć wyegzekwowane przez komornika pieniądze, to będzie je musiała Pani zwrócić dłużnikowi i to Pani poniesie koszty egzekucji. Ponadto, gdyby dłużnik poniósł z tego tytułu dodatkowe straty, będzie mógł skutecznie pozwać Panią o ich wyrównanie.

Maj 6th, 2016 at 1:43 pm

Skomentuj