Doradca

bezpłatne porady prawne i finansowe

Egzekucja przedawnionego roszczenia – zażalenie na postanowienie o nadaniu klauzuli wykonalności czy powództwo przeciwegzekucyjne

skomentuj

Pytanie: Chciałbym zapytać Pana w nawiązaniu do porady Czy przedawnienie zaczyna biec od nadania klauzuli wykonalności? a więc czy jeżeli do egzekucji przez komornika trafił dług już przedawniony, to czy dłużnik ma wystosować zażalenie na postanowienie o nadaniu klauzuli wykonalności? Jaki czas jest na podjecie obronnych kroków przez dłużnika?

Odpowiedź: Nie, zażalenie na postanowienie o nadaniu klauzuli wykonalności nie będzie w tym wypadku właściwym środkiem obrony, tak zresztą stwierdził Sąd Najwyższy w postanowieniu z dnia 18 marca 1971 roku, I CZ 110/70. Należy po prostu wnieść powództwo przeciwegzekucyjne żądając w nim pozbawienia tytułu wykonawczego wykonalności.

Nie istnieje ograniczenie czasowe na wniesienie powództwa przeciwegzekucyjnego w tym wypadku ale staje się ono niedopuszczalne w momencie gdy komornik przekazał wierzycielowi wyegzekwowane pieniądze. Nie oznacza to jednak, że wtedy dłużnik już nic nie może zrobić. Może pozwać wierzyciela o zwrot tych pieniędzy. Ryzyko wtedy jest takie, że wierzyciel ukryje mienie przed komornikiem albo po prostu nie ma mienia innego a pieniądze wydał i wtedy dłużnik nie odzyska ich. Dlatego wskazane jest jak najszybciej zareagować wniesieniem powództwa przeciwegzekucyjnego.

Osobiście, będąc dłużnikiem w takiej sytuacji i gdyby komornik miał zająć mi konto, nie wahałbym isę przed wybraniem pieniędzy z tego konta bądź przelaniem ich na konto brata albo na inne moje konto bankowe (polecam dobre konta osobiste tutaj) choć formalnie takie działanie – uniemożliwianie egzekucji jest przestępstwem. Myślę jednak, że w takiej sytuacji, kiedy to udowodniłbym iż powództwo przeciwegzekucyjne należy uwzględnić i wskazał na moje obawy co do niewypłacalności wierzyciela, sąd uniewinniłby mnie (choć w Polsce „sędziowie” robią co chcą i niczego z nimi nie można być pewnym).

Na opróżnienie konta przed komornikiem zwykle jest czas po otrzymaniu przez dłużnika odpisu zajęcia skierowanego do banku.

Oceń wpis:
[Liczba głosów: 1 Ocena średnia: 5]

06/05/2016

Skomentuj