Doradca

bezpłatne porady prawne i finansowe

Żona – dyrektor szkoły prowadząca działalność gospodarczą, mąż – dłużnik „supersprzedawca”

skomentuj

Taki mail sprzed kilku lat znalazłem:

Znalazłem Państwa ofertę za pomocą Internetu. Staramy się od pewnego czasu odzyskać część długu, który na podstawie umowy pożyczki sporządzonej przez moją żonę, zaciągnęła osoba fizyczna mieszkająca w …, na rozpoczęcie swojej działalności gospodarczej. Umowa została sporządzona w 2003 r. i obejmowała niestety tylko część rzeczywistej pożyczki (całość to 45000 zł )w kwocie łącznej 12000 zł oraz 4000$ ( do tego karne oraz ustawowe odsetki ) Pożyczkobiorca wielokrotnie uchylał się od jakichkolwiek rozmów na temat spłaty długu, pomimo iż od 2004 r. za te pieniądze rozpoczął i kontynuuje do dnia dzisiejszego działalność handlową na Allegro, gdzie ma status Supersprzedawcy. W związku z tym w 2008 r. złożyliśmy pismo do sądu który wydał nakaz zapłaty z klauzulą natychmiastowej wykonalności. To pismo złożyliśmy u Komornika w …, który oprócz tego, że pomylił się w wyliczeniu kwoty głównej długu (!) nie wspominając o odsetkach, nie zrobił nic, chcąc jedynie szybko zamknąć sprawę, na co obecnie czekamy. Pożyczkobiorca jest typowym cwaniakiem, oficjalnie jest bezrobotny, mieszka u swojej Matki, towar trzyma poza miejscem zamieszkania, działalność prowadzi rzekomo jego żona, która jako osoba publiczna (Dyrektor Szkoły) od 2004 r. składa w swoich oświadczeniach majątkowych (dostępne w Internecie) iż nie prowadzi ani nie współpracuje w prowadzeniu działalności gospodarczej. W związku z tym dłużnik nie płaci również żadnych podatków. Jakie są szanse odzyskania naszych pieniędzy z pomocą Państwa firmy i jaka jest kwota prowizji brutto od odzyskanej kwoty.

Upublicznianie informacji o długu męża swej żony 😉 może jej też zaszkodzić, więc warto to robić stopniowo, może dłużnik zacznie spłacać.

Dobrze byłoby sprawdzić w urzędzie miejskim czy żona dłużnika prowadzi działalność gospodarczą a jeżeli rzeczywiście figuruje w EDG jako przedsiębiorca, wówczas po ostrzeżeniu jej 😉 powiadomić o tym szkołę, kuratorium tudzież inne organy. Jako dyrektor bowiem nie może ona prowadzić działalności gospodarczej ani pomagać w jej prowadzeniu. Może jednak nie prowadzi i w takiej sytuacji dłużnik oficjalnie prowadzi działalność gospodarczą, na siebie. Można zastosować prowokację, podać się za klienta i namierzyć gdzie dłużnik trzyma towar a następnie wskazać to miejsce komornikowi, aby towar zajął. W przeciwnym wypadku jeśli jest tak jak Pan pisze, może Pan pożyczki nie odzyskać.

Oceń wpis:
[Liczba głosów: 0 Ocena średnia: 0]

01/05/2016

kategoria: wyłudzenie

Skomentuj