Doradca

bezpłatne porady prawne i finansowe

Postępowanie egzekucyjne „prowadzone” przez prawnika

skomentuj

I jeszcze jeden mail z archiwum:

Chcieliśmy zlecić Państwa firmie windykację poegzekucyjną. Dłużnicy to osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą. Kwota wierzytelności to w sumie kilkaset tysięcy złotych. Dłużnicy mają miejsce zamieszkania na terytorium całego kraju. Na stronie internetowej informują Państwo że minimalna kwota wierzytelności to 2000 zł. Czy przy przekazaniu spraw na tak duże kwoty przyjmą Państwo także kilka spraw na kwotę niższą niż 2000 zł?? (to dla nas kwestie prestiżowe). Czy w razie ponownego wszczęcia egzekucji komorniczej możliwe będzie prowadzenie tych spraw przez prawnika Waszej firmy??

Nie ma czego „prowadzić” prawnik w postępowaniu egzekucyjnym jeżeli nie jest w stanie znaleźć i wskazać komornikowi majątku dłużnika. Wniosek egzekucyjny to niejako rutynowe pismo. Owszem, w postępowaniu egzekucyjnym można wykorzystać kilka nazwijmy sztuczek ale jeszcze nie słyszałem, żeby prawnicy je stosowali. Przeciwnie, to ja musiałem im je podpowiadać albo komornicy. Poprosili mnie, uzyskawszy wyroki w moim imieniu, czy mogliby też zarobić sobie zarobić w postępowaniu egzekucyjnym no więc z dobroci serca zgodziłem się choć mi to nie pasowało. Chodzi w szczególności o takie sztuczki jak zwolnienie rachunku bankowego dłużnika by nie nastąpił zbieg egzekucji albo wcześniejsze sprawdzenie tzn. przed wysłaniem wniosku egzekucyjnego, czy dany komornik prowadzi już jakieś sprawy przeciwko danemu dłużnikowi i z jakim skutkiem. O, albo o zajęcie nieruchomości mimo że jest to wspólność małżeńska a drugi współmałżonek dłużnikiem nie jest (zająć można żeby postraszyć, zlicytować – nie) Wówczas, gdy miałem wiedzę o jakimś składniku majątku dłużnika, musiałem uświadomić prawnikom, że trzeba skierować wniosek egzekucyjny do innego komornika z ograniczeniem egzekucji tylko do tego składnika majątku (np. wierzytelności u kontrahenta dłużnika).

Zlecając zastępstwo egzekucyjne prawnikowi, tworzysz sobie niepotrzebną nazwijmy obstrukcję, tracisz albo utrudniasz sobie kontrolę nad przebiegiem postępowania egzekucyjnego.

Aha, i taki darmozjad jeden z drugim w pierwszym rzędzie (wraz ze mną jak chodzi o koszty procesu i wydatki na egzekucję) był zaspokajany a nieraz bywało, że później należności głównej i odsetek już nie udało się w całości wyegzekwować.

Oceń wpis:
[Liczba głosów: 7 Ocena średnia: 4.4]

27/04/2016

kategoria prawnicy

Skomentuj