Doradca

bezpłatne porady prawne i finansowe

Sprzedaż samochodu (i alimenty płacone) przez dłużnika dla pozoru

skomentuj

Pozorna umowa sprzedaży samochodu przez dłużnika i pozorny obowiązek alimentacyjny? Taki mail sprzed kilku lat:

Po rozmowie telefonicznej z Panem , postanowiłem skorzystać z Pana oferty w celu odzyskania środków z prawomocnego wyroku , przeciwko MG. Sprawę komorniczą prowadzi komornik ze Żnina , który jest jedynym komornikiem na Tereni Żnina i Pałuk. Komornik –asesor Pan Musiał poinformował mnie , że jestem drugą osobą pokrzywdzoną. Pierwsza pokrzywdzona osoba złożyła wniosek komorniczy na początku lutego 2012. Asesor nie był w stanie wytłumaczyć dlaczego nie nastąpiło zajęcie komornicze na samochodzie dostawczym Mercedes 208D, nr rejestracyjny …, który został pod koniec lutego 2012 roku sprzedany , przez Pana MG . Nowy właściciel , posiada samochód nadal oklejony reklamą firmową …, którym kieruje MG i nadal parkuje na swojej posesji, nr rejestracyjny …. W marcu został zatrzymamy przez policję za prowadzenie samochodu bez uprawnień. Prawo jazdy zostało MG odebrane za jazdę po pijanemu i otrzymał mandat w wysokości 500 zł. Dom w … jest zapisany na matkę MG, on tylko posiada pokój łóżko krzesło i stół. Po mnie zgłosiła się do komornika trzecia oszukana osoba. Na początku lipca do komornika zgłosiła się czwarta osoba jego własna żona o alimenty na dzieci. Asesor wytłumaczył mi, że w pierwszej kolejności będą ściągane zadłużenia dla żony , która nadal z nim mieszka. Jeżeli coś przejmą nawet wskazane przeze mnie to i tak będą musieli przekazań , żonie jako zobowiązania alimentacyjne. Asesor wytłumaczył mi , że MG sprytnie się zabezpieczył i z samochodem i z środkami pieniężnymi i nic nie może zrobić. MG nadal prowadzi działalność gospodarczą …. Nadal porusza się firmowym samochodem , tylko zmienił właściciela. Jeżeli będę znał nowego klienta któremu wykonał usługę i będzie musiał otrzymać zapłatę, a ja zgłoszę to komornikowi , to komornik zrobi w tym dniu zajęcie i środki przekaże żonie.

Aż się prosi tu o zgłoszenie popełnienia przez dłużnika przestępstwa z art. 300 kk. poprzez zbycie samochodu (fikcyjne) celem uniemożliwienia egzekucji. Co to może dać wierzycielowi? Ano skazanie w zawieszeniu i nałożenie na dłużnika obowiązku (pod rygorem odwieszenia wyroku) naprawienia szkody wierzycielowi który poprzez zbycie auta nie mógł wyegzekwować należności bądź jej części w wysokości wartości samochodu.

Nadto należy wskazać, że zgodnie z art. 83 § 1 Kodeksu cywilnego nieważne jest oświadczenie woli złożone drugiej stronie za jej zgodą dla pozoru. A na to właśnie wygląda, że sprzedaż samochodu była tylko pozorna, dokonana przez dłużnika po to, aby uniknąć egzekucji z tegoż samochodu. Dłużnik cały czas dalej użytkuje ten pojazd (wciąż oklejony reklamą działalności dłużnika?) Jednakże to wierzyciel musiałby wykazać przed sądem, że była to sprzedaż pozorna. Przyznam, że nie szukałem orzeczeń zapadłych w podobnych wypadkach, nie wiem, czy temat jest do ruszenia. Ja na miejscu sądu uznałbym iż umowa była pozorna.

Te alimenty dla jak rozumiem byłej żony która wciąż z dłużnikiem mieszka, też zakrawają na pozorne ale tu wątpię aby można było coś zrobić przy wykorzystaniu wspomnianego art. 83 § 1 kc.

25/04/2016

kategoria: alimenty,windykacja

Skomentuj