Doradca

bezpłatne porady prawne i finansowe

Kara za przywłaszczenie powierzonych pieniędzy. Czy pieniądze to rzecz ruchoma. Udowodnienie przywłaszczenia.

skomentuj

Pytanie: Byłem pośredniczącym w przekazaniu pożyczki pomiędzy kolegą a koleżanką będącą pożyczkobiorcą. Kolega przekazał mi pięć tysięcy złotych żebym przekazał te pieniądze w ramach pożyczki koleżance ale mnie były potrzebne te pieniądze nagle i je sobie zabrałem. Kolega grozi mi teraz wytoczeniem sprawy o przywłaszczenie. Mam w związku z tym takie pytanie, jaka kara mi grozi? Czy pieniądze to rzecz ruchoma o której napisano w art. 284 paragraf 2 kk?

Odpowiedź: Ano grozi Panu kara od 3 miesięcy do lat 5 więzienia – właśnie za przestępstwo określone w art. 284 § 2 Kodeksu karnego który stanowi, że kto przywłaszcza sobie powierzoną mu rzecz ruchomą, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.

Pieniądze bowiem, i to nie tylko te w żywej gotówce ale też na przykład przelane na konto bankowe (przy okazji, są dobre konta osobiste, tutaj). Zgodnie bowiem z art. 115 § 9 rzeczą ruchomą lub przedmiotem jest także polski albo obcy pieniądz lub inny środek płatniczy.

No i oczywiście (jak sam Pan zresztą pisze) pieniądze zostały Panu powierzone, stąd też ww. art. 284 § 2 KK ma zastosowanie.

Należy jednak zauważyć, ze tak jak o wyłudzeniu (oszustwie) tak i o przywłaszczeniu decyduje zamiar, w tym wypadku zamiar przywłaszczenia pieniędzy i ten zamiar muza Panu udowodnić. Pan może wywodzić, że nie miał Pan zamiaru przywłaszczyć tych pieniędzy natomiast nagła, „gardłowa” sytuacja spowodowała, że musiał Pan te pieniądze przeznaczyć na coś zamiast przekazać je koleżance.

Wydaje się (wygląda na to) że przywłaszczenie o wiele trudniej udowodnić niż oszustwo. Przykładowo, Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 6 maja 2004 r. Sygn. akt V KK 316/03 stwierdził między innymi, że zamiar przywłaszczenia rzeczy powierzonej (art. 284 § 2 k.k.), realizujący się w rozporządzeniu przez sprawcę tą rzeczą jak własną (animus rem sibi habendi) nie obejmuje nieuprawnionego (niezgodnego z wolą powierzającego) wykorzystania jej, nawet w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, o ile nie towarzyszy mu cel definitywnego włączenia tej rzeczy do majątku sprawcy.

Oceń wpis:
[Liczba głosów: 13 Ocena średnia: 4.2]

19/04/2016

kategoria przywłaszczenie

Skomentuj