Doradca

bezpłatne porady prawne i finansowe

Wyrok karny uzyskany za pomocą przestępstwa a wznowienie postępowania

skomentuj

Pytanie: W poradzie Wyrok uzyskany za pomocą przestępstwa korupcji a wznowienie postępowania napisał Pan, że wyrok cywilny można anulować – wznowić postępowanie jeżeli ten wyrok został wydany przy pomocy przestępstwa. A mnie chodzi o wznowienie postępowania po karnym wyroku wydanym przy pomocy przestępstwa na przykład właśnie korupcji – zmowa sędziego z adwokatem niby pokrzywdzonego człowieka albo z prokuratorem. Szukałam przepisu który by się analogicznie odnosił do wyroku karnego ale nie znalazłam. Jak ta kwestia się przedstawia? Biorąc na prostą logikę przecież też tak być powinno.

Odpowiedź: Zgadza się, logicznie rzecz biorąc, też tak powinno być i jest; stanowi tak Art. 540 § 1 1) Kodeksu postępowania karnego a mianowicie że postępowanie sądowe zakończone prawomocnym orzeczeniem wznawia się, jeżeli w związku z postępowaniem dopuszczono się przestępstwa, a istnieje uzasadniona podstawa do przyjęcia, że mogło to mieć wpływ na treść orzeczenia. I tak samo jak w postępowaniu cywilnym tak i tutaj tj. w postępowaniu karnym przestępstwo za pomocą którego uzyskano wyrok (które miało wpływ na treść wyroku) musi być stwierdzone prawomocnym wyrokiem skazującym sprawcę (chyba że orzeczenie takie nie może zapaść z powodu przyczyn wymienionych w art. 17 § 1 pkt 3-11 Kpk lub w art. 22 Kpk).

No i owszem, korupcja czyli przyjęcie korzyści majątkowej lub osobistej w zamian za wydanie satysfakcjonującego wyroku karnego jest przestępstwem a więc jest podstawą do wznowienia postępowania, tak jak w postępowaniu cywilnym.

Oceń wpis:
[Liczba głosów: 0 Ocena średnia: 0]

05/04/2016

kategoria sędziowie

Skomentuj