Doradca

bezpłatne porady prawne i finansowe

Wyrok uzyskany za pomocą przestępstwa korupcji a wznowienie postępowania

skomentuj

Pytanie: Znalazłam w internecie informacje według których jeżeli wyrok został wydany za pomocą przestępstwa, to można wznowić postępowanie i doprowadzić do unieważnienia takiego wyroku i wydania nowego. Mam w związku z tym pytanie, czy jest to możliwe tylko w przypadku podrobienia dokumentów albo na przykład ustalenia, że zeznania świadków były fałszywe itp.? Konkretnie to chciałbym wiedzieć, czy wykrycie skorumpowania sędziów też podpada pod wyrok uzyskany za pomocą przestępstwa? Chodzi o sprawę cywilną akurat.

Odpowiedź: Oczywiście, że wyrok uzyskany w zamian za wręczenie przez stronę i przyjęcie przez sędziów korzyści majątkowej (łapówki) albo osobistej też jest wyrokiem uzyskanym za pomocą przestępstwa. Art. 403 § 1 Kodeksu postępowania cywilnego stanowi, że można żądać wznowienia na tej podstawie, że wyrok został oparty na dokumencie podrobionym lub przerobionym albo na skazującym wyroku karnym, następnie uchylonym albo gdy wyrok został uzyskany za pomocą przestępstwa. Ustawodawca nie wskazał, o które przestępstwa chodzi a zatem każde przestępstwo za pomocą którego został wydany wyrok, każde przestępstwo mogące mieć wpływa na wydanie takiego a nie innego wyroku, stanowi podstawę do wznowienia postępowania w sprawie.

Przytaczam też fragment uzasadnienia postanowienia Sądu Najwyższego – Izba Cywilna z dnia 14 marca 2008 r. Sygn. akt IV CZ 14/08: (…)działania korupcyjne czy też działania mające na celu wywarcie wpływu na czynności urzędowe sądu wypełniają przesłanki przestępstw stypizowanych w kodeksie karnym, a zatem ich wystąpienie co do zasady może stanowić podstawę wznowienia postępowania(…)

Jednakże aby móc na tej podstawie skutecznie wnieść o wznowienie postępowania, wcześniej musieliby zostać prawomocnie skazani tacy przestępcy w togach za korupcję w tej sprawie.

Oceń wpis:
[Liczba głosów: 0 Ocena średnia: 0]

21/03/2016

kategoria sędziowie

Skomentuj