Doradca

bezpłatne porady prawne i finansowe

Skorumpowany (hipotetyczne) pracownik konsulatu polskiego a warunek podwójnej przestępczości

komentarze 2

Pytanie: Na obecnym etapie wolę nie ujawniać konkretów czyli o która placówkę chodzi tzn. w którym państwie i o kogo konkretnie. Moje pytanie an obecnym etapie to czy dajmy na to ambasador albo konsul który jest skorumpowany czyli przyjmuje łapówki za załatwienie czegoś tam, odpowiada za to przestępstwo według polskich przepisów karnych? I czy stosuje się tu zasada podwójnej przestępczości?

Odpowiedź: A jest taki kraj w którym Polska ma konsulat i w którym korupcja nie jest przestępstwem? To zresztą nie ważne, bo warunek podwójnej przestępczości (czyli czyn popełniony musi być uznawany za przestępstwo w obu krajach) nie musi zaistnieć w przypadku czynu popełnionego za granicą w związku z pełnieniem funkcji publicznych przez pracownika polskiego konsulatu. Zastosowanie ma tutaj Art. 228 § 5 Kodeksu karnego który stanowi, że karom określonym w § 1-5 (pozbawienie wolności na okres do 8, 10 a nawet do 12 lat a w przypadku mniejszej wagi grzywna, ograniczenie wolności, pozbawienie wolności do lat dwóch) podlega odpowiednio także ten, kto w związku z pełnieniem funkcji publicznej w państwie obcym lub w organizacji międzynarodowej, przyjmuje korzyść majątkową lub osobistą albo jej obietnicę lub takiej korzyści żąda, albo uzależnia wykonanie czynności służbowej od jej otrzymania.

Konkludując, nawet jeżeli łapownictwo czyli korupcja nie jest przestępstwem tam za granicą, to taki pracownik konsulatu ponosi za to odpowiedzialność w Polsce, zgodnie z przepisem wymienionym wyżej.

Oceń wpis:
[Liczba głosów: 0 Ocena średnia: 0]

17/03/2016

kategoria: korupcja

Komentarze do 'Skorumpowany (hipotetyczne) pracownik konsulatu polskiego a warunek podwójnej przestępczości'

Subscribe to comments with RSS

  1. teren ambasady/konsulatu jest uznawany za terytorium RP – zatem polski kodeks karny obowiązuje

    ryszard ochódzki

    22 Mar 16 01:42

  2. Przestępstwo może popełnić także poza obszarem placówki.

    admin

    22 Mar 16 10:16

Skomentuj