Doradca

bezpłatne porady prawne i finansowe

Wniosek o wyjawienie majątku przed umorzeniem postępowania egzekucyjnego

skomentuj

Pytanie: Otrzymałem od komornika zawiadomienie o bezskutecznej egzekucji co zrobić żeby nie umarzał – wystarczy żebym go poinformował, że zostanie złożony wniosek o wyjawienie majątku przed Sądem przez dłużnika?

Odpowiedź: Proponuję złożyć wniosek o wyjawienie majątku i przesłać odpis komornikowi wnosząc o nieumarzanie postępowania i oczekiwanie na ewentualne dalsze Pana wnioski w przedmiocie egzekucji które sformułuje Pan po posiedzeniu w sprawie wyjawienia majątku tzn. jeżeli dłużnik wyjawi przed sądem jakiś składnik swego majątku.

kategoria: komornik

Skomentuj