Doradca

bezpłatne porady prawne i finansowe

Zwolnienie z kosztów sądowych a koszt zastępstwa procesowego

skomentuj

Pytanie: Mam szansę na zwolnienie mnie z kosztów sądowych, zakładam sprawę o zapłatę prawie 120 tysięcy złotych. Dowody mam raczej mocne ale nie wykluczam i tego, że sąd oddali powództwo. I tu nasunęło mi się pytanie. Otóż co będzie jeżeli pozwana będzie reprezentowana przez prawnika? Stać ją na to i przypuszczalnie będzie mieć prawnika. Czy w przypadku przegranej mojej kosztów jej prawnika też nie będę musiał płacić? Czy Skarb Państwa zrefunduje koszty jej prawnika?

Odpowiedź: Niestety, zwolnienie z kosztów sądowych dotyczy tylko wpisu sądowego tudzież innych wydatków które powstaną jako niezbędne w toku postępowania jak na przykład koszty podróży świadków, opinie biegłych. Koszty prawnika czyli zastępstwa procesowego natomiast nie są kosztami sądowymi choć wchodzą w skład kosztów procesu. Strona która jest zwolniona z kosztów sądowych i która przegrała sprawę musi zwrócić stronie przeciwnej koszty zastępstwa procesowego oczywiście o ile ta druga strona była przez prawnika czyli tzw. profesjonalnego pełnomocnika reprezentowana.

Minimalna stawka zastępstwa procesowego w postępowaniu sądowym gdzie wartość przedmiotu sporu wynosi ponad 50 tys. zł. to aż 7.200 zł. Może zatem najpierw ograniczy Pan roszczenie do odpowiednio niższej kwoty aby i koszty prawnika były niższe a po wygraniu sprawy wystąpi Pan z pozwem o zapłatę reszty. Będzie Pan już dysponował tzw. prejudykatem (czyli zasądzonym częściowym roszczeniem) na który będzie Pan mógł powołać się w kolejnej sprawie.

Oceń wpis:
[Liczba głosów: 4 Ocena średnia: 4.3]

11/03/2016

Skomentuj