Doradca

bezpłatne porady prawne i finansowe

Zwolnienie z akcyzy za samochód sprowadzony z zagranicy (UE)

komentarze 2

Pytanie: Przez 7 lat pracowałem w Niemczech i kupiłem tam samochód, został tam zarejestrowany. w Tym roku planuję powrócić na stałe do Polski. Z tego co się zdążyłem zorientować, to ten mój samochód w moim przypadku można uznać za mienie przesiedleńcze i jest zwolniony z akcyzy. Czy mógłby mi Pan pomóc, jakie formalności muszę załatwić ażeby uzyskać to zwolnienie z akcyzy?

Nie istnieje coś takiego „jak mienie przesiedleńcze” gdy wraca Pan z kraju należącego do Unii Europejskiej ( a takim krajem są Niemcy oczywiście). Jednak na Pana wniosek, owszem może Pan zostać zwolniony z obowiązku uiszczenia podatku akcyzowego (o ile oczywiście spełnia Pan wymagane kryteria) i owe zwolnienie z zapłaty akcyzy przysługuje na podstawie art. 110 Ustawy o podatku akcyzowym. Stanowi ten przepis, że zwalnia się od akcyzy samochód osobowy przywożony przez osobę fizyczną przybywającą na terytorium kraju na pobyt stały lub powracającą z czasowego pobytu z terytorium państwa członkowskiego na terytorium kraju, jeżeli łącznie są spełnione następujące warunki:

1) samochód osobowy jest przeznaczony do użytku osobistego tej osoby;
2) samochód osobowy służył do użytku osobistego tej osoby w miejscu poprzedniego jej pobytu w państwie członkowskim Unii Europejskiej przez okres co najmniej 6 miesięcy przed zmianą miejsca pobytu;
3) osoba ta przedstawi właściwemu naczelnikowi urzędu celnego dowód potwierdzający spełnienie warunku, o którym mowa w pkt 2;
4) samochód osobowy nie zostanie sprzedany, wynajęty lub w jakikolwiek inny sposób oddany do użytku osobie trzeciej przez okres 12 miesięcy, licząc od dnia jego przywozu na terytorium kraju;
5) samochód osobowy został nabyty lub wprowadzony do obrotu zgodnie z przepisami dotyczącymi opodatkowania obowiązującymi w państwie członkowskim Unii Europejskiej, w którym osoba fizyczna miała miejsce zamieszkania, a przy wywozie nie zastosowano zwolnienia od akcyzy lub zwrotu podatku.

Zaświadczenie o zwolnieniu z uiszczenia podatku akcyzowego urząd celny wydaje na wniosek właściciela pojazdu sprowadzanego z zagranicy; musi Pan taki wniosek sporządzić i uiścić od tego wniosku (zanim pan przedłoży w niosek w urzędzie celnym) opłatę skarbową w wysokości 17 zł. Opłaty tej dokonać należy na rachunek bankowy urzędu miasta w którym znajduje się właściwy miejscowo dla Pana urząd celny. W tytule przelewu proszę napisać np.: OPŁATA SKARBOWA ZA ZAŚWIADCZENIE O ZWOLNIENIU Z PODATKU AKCYZOWEGO (i podać markę pojazdu oraz numer nadwozia / podwozia).

Wyżej wskazane formalności musi Pan dopełnić w ciągu 14 dni od daty sprowadzenia samochodu do Polski – od daty przekroczenia granicy polskiej.

A jak chodzi o ubezpieczenie komunikacyjne, to sugeruję te tutaj.

Oceń wpis:
[Liczba głosów: 41 Ocena średnia: 4.3]

09/03/2016

kategoria podatki

Komentarze do 'Zwolnienie z akcyzy za samochód sprowadzony z zagranicy (UE)'

Subscribe to comments with RSS

  1. Dlaczego formalności muszą być dopełnione w ciągu 14 dni od daty przekroczenia granicy?

    Łukasz

    25 Kwi 18 07:30

  2. Taki przepis i już.

    admin

    25 Kwi 18 07:57

Skomentuj