Doradca

bezpłatne porady prawne i finansowe

Sprzeciw od nakazu zapłaty faktur a nadanie wyrokowi rygoru natychmiastowej wykonalności

skomentuj

Pytanie: Mam trudną sytuację finansową, zalegam kilku kontrahentom z zapłatą za dostarczony towar. Jeden z nich już pozwał mnie do sądu, z pozostałymi jeszcze negocjuję i niewielkie kwoty im spłacam. Mam pytanie w tej sprawie która jest już w sądzie, wniosłem sprzeciw od nakazu zapłaty domagając się oddalenia powództwa ale już na koniec tego miesiąc będzie chyba ostatnia rozprawa i wyrok, nie ma szans na podzielnie przez sąd moich, co prawda wyimaginowanych zarzutów. Nie uchylam się od zapłaty ale po prostu na razie nie mam pieniędzy i chciałbym jeszcze przeciągnąć postępowanie o kolejne pół roku chociaż czyli apelację wnieść. Boje się natomiast tego, że sąd nada wyrokowi rygor natychmiastowej wykonalności i wierzyciel od razu poleci z tym wyrokiem do komornika, czy tak się może stać? jest to faktura która w około 1/5 zapłaciłem, faktury tej nie podpisałem (towar otrzymałem kurierską pocztą).

Odpowiedź: Gdy sąd nada wyrokowi rygor natychmiastowej wykonalności, to owszem, chociaż jest taki wyrok nieprawomocny, to jednak jak sama nazwa wskazuje, jest do natychmiastowego wykonania i owszem, komornik może taki wyrok egzekwować. Jednak nie w każdym przypadku sąd nadaje wyrokowi rygor natychmiastowej wykonalności. W Pana sprawie, skoro wniósł Pan sprzeciw i uparcie do końca udaje Pan, że kwestionuje dług, to sąd nie powinien nadać wyrokowi rygoru natychmiastowej wykonalności. Ani z urzędu ani na wniosek powoda czyli wierzyciela. Mógłby nadać, gdyby chodziło o alimenty albo gdyby Pan uznał roszczenie (a rozumiem, że nie uznał Pan) albo gdyby był to wyrok zaoczny (a nie będzie) albo gdyby chodziło o roszczenie pracownika wobec pracodawcy albo gdyby chodziło o należność z weksla czeku, warrantu, rewersu, dokumentu urzędowego lub dokumentu prywatnego, którego prawdziwość nie została zaprzeczona.

No, ewentualnie istnieje (moim zdaniem minimalne) ryzyko że sąd na wniosek powoda nada rygor natychmiastowej wykonalności jeżeli sąd uzna, że opóźnienie w uzyskaniu przez powoda tytułu wykonawczego może uniemożliwić lub utrudnić wyegzekwowanie należności zasądzonej albo narazi powoda na szkodę (cokolwiek to oznacza).

Oceń wpis:
[Liczba głosów: 0 Ocena średnia: 0]

01/03/2016

Skomentuj