Doradca

bezpłatne porady prawne i finansowe

Komornik Andrzej Perzanowski z Gdańska nieładnie zmusza dłużniczkę do stawienia się w kancelarii

komentarze 2

Zdjęcie takiego pisma od komornika Andrzeja Perzanowskiego z Gdańska wrzuconego do skrzynki na listy Czytelniczka mi przesłała:

wezwanie

Bardzo nieładnie, Panie Komorniku. Po pierwsze, dłużnik nie ma obowiązku fatygować się do Pana kancelarii komorniczej celem udzielenia wyjaśnień. Może wyjaśnień udzielić na piśmie i wysłać to pismo pocztą do Pana. W wezwaniu do złożenia wyjaśnień może Pan pouczyć dłużnika o tym, że jeśli nie udzieli wyjaśnień, to nałoży Pan na niego grzywnę. No tylko że jakich wyjaśnień Pan sobie życzy – że dłużnik wyjawi Panu majątek? Dłużnik nie musi wyjawiać komornikowi majątku swego.

No i to straszenie wejściem policji ze ślusarzem do mieszkania dłużniczki. W roboczej wersji tego wpisu napisałem też, że działa Pan bezprawnie grożąc policją ze ślusarzem aby wymusić stawienie się dłużniczki u Pana, do czego nie ma Pan prawa. Po namyśle stwierdzam iż może nie jest to bezprawne, bo tak czy owak może Pan z policją i ślusarzem do dłużnika przyjść i drzwi wyważyć jeśli nikt nie otworzy. No ale zawszeć to nieładnie pisać tak jak Pan pisze, skoro zapewne wie Pan (powinien Pan wiedzieć) o tym, że dłużniczka może Panu wyjaśnienie pocztą wysłać. Osoba niedoświadczona, nie znająca prawa którego szarych ludzi jakoś nie uczą w szkołach (nie wiedząca, że nie ma się czego bać jak chodzi o wizytę u komornika) może bać się stawiennictwa, bać się czegoś nieokreślonego.

Fe, nieładnie. Nieetycznie, moim skromnym zdaniem. Przecież nie jest Pan jakimś chamskim windykatorem, jak ja byłem. 🙂 Jest Pan przecież prawnikiem. Jest Pan komornikiem który ma narzędzia, może Pan np. konto zająć, ruchomości zająć, zabrać, zlicytować. Nie musi Pan straszyć jak jakiś chamski windykator. Czy może „musi” Pan jednak? Jak tam, ile wynosi odsetek skutecznych egzekucji? 😉

Oceń wpis:
[Liczba głosów: 4 Ocena średnia: 4.3]

17/02/2016

kategoria komornik

Komentarze do 'Komornik Andrzej Perzanowski z Gdańska nieładnie zmusza dłużniczkę do stawienia się w kancelarii'

Subscribe to comments with RSS

 1. Nie może grozić grzywną przy wezwaniu o udzielenie wyjaśnień. Dłużnik i grzywna to tylko przypadek nie udzielenia informacji o zmianie miejsca zamieszkania. Jak piszesz – pisz zgodnie z przepisami, proszę.

  xde

  19 Lut 16 16:38

 2. Ależ piszę cały czas zgodnie z przepisami:

  Art. 762. KPC § 1. Za nieuzasadnioną odmowę udzielenia organowi egzekucyjnemu wyjaśnień lub informacji przewidzianych w art. 761 składanie wyjaśnień, zasięganie informacji, obowiązki dłużnika, albo za udzielanie informacji lub wyjaśnień świadomie fałszywych osoba odpowiedzialna może być na wniosek wierzyciela lub z urzędu ukarana przez organ egzekucyjny grzywną do dwóch tysięcy złotych.

  Art. 761. KPC § 1. Organ egzekucyjny może żądać od uczestników postępowania złożenia wyjaśnień oraz zasięgać od organów administracji publicznej, organów wykonujących zadania z zakresu administracji publicznej, organów podatkowych, organów rentowych, banków, spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych, przedsiębiorstw maklerskich, organów spółdzielni mieszkaniowych, zarządów wspólnot mieszkaniowych oraz innych podmiotów zarządzających mieszkaniami i lokalami użytkowymi, jak również innych instytucji i osób nieuczestniczących w postępowaniu informacji niezbędnych do prowadzenia egzekucji.

  Skoro wzywa do udzielenia to logiczne że sankcja musi być za odmowę. Zmiana miejsca zamieszkania to co innego, nie dotyczy art. 761. KPC § 1

  admin

  19 Lut 16 17:12

Skomentuj