Doradca

bezpłatne porady prawne i finansowe

Dłużnik: Krzysztof Śnieg, Żyrardów. Kwota: 2.980 zł. – dług na sprzedaż

skomentuj

Sprzedam dług dłużnika: Krzysztof Śnieg ur. 1970 r., zam. Żyrardów. kwota długu: 2.980 zł. Dług potwierdzony prawomocnym nakazem zapłaty z dnia 27 października 2011 r.

Egzekucję przedmiotowego długu prowadził komornik sądowy w Żyrardowie i w jej toku nie udało się odzyskać od dłużnika żadnej kwoty. Egzekucja została umorzona jako bezskuteczna. W piśmie z dnia 19 kwietnia 2013 r. zatytułowanym „wysłuchanie wierzyciela przed umorzeniem postępowania w trybie art. 827 KPC” poprzedzającym postanowienie o umorzeniu komornik poinformował wierzyciela między innymi co następuje. Poprzez Starostwo Powiatowe w Żyrardowie ustalono, że dłużnik nie figuruje jako właściciel (użytkownik wieczysty, władający) żadnej nieruchomości na terenie powiatu żyrardowskiego. Poprzez Centralną Ewidencję Pojazdów w Warszawie ustalono, że dłużnik nie posiada zarejestrowanych na niego pojazdów mechanicznych. Nie jest nigdzie zatrudniony. Odnotowano rachunek bankowy dłużnika w PKO BP ale zajęcie okazało się bezskuteczne. W miejscu zamieszkania dłużnika ustalono, że dłużnik ima się prac dorywczych i utrzymuje się z pomocy rodziców. Dłużnik mieszka „kątem” w lokalu rodziców, nie posiada żadnego majątku podlegającego egzekucji.

Kontakt w sprawie wierzytelności: poczta@pamietnikwindykatora.pl

Oceń wpis:
[Liczba głosów: 2 Ocena średnia: 3]

14/02/2016

kategoria dłużnicy

Skomentuj