Doradca

bezpłatne porady prawne i finansowe

Nabycie przez współmałżonka nieruchomości na licytacji w ramach jego osobistego majątku

skomentuj

Pytanie: Jeśli mogę jeszcze o coś zapytać: udział w licytacji w przypadku wspólnoty majątkowej ale bez żony. Raz miałem pełnomocnictwo ale żona musiała dojechać na przybicie. Najchętniej kupowałbym do majątku odrębnego ale tu znów oświadczenie o majątku odrębnym, czy słusznie? Z kim takie kwestie ustalać, z komornikiem?

Znaczy się, pytanie brzmi, czy może Pan kupić na licytacji nieruchomość / ruchomość tak, aby stała się składnikiem Pana osobistego majątku?

Dokładnie tak. Najlepiej bez pełnomocnictw od żony na każdą kolejna licytację. Majątek odrębny posiadam (darowizna, za te pieniądze zakup i sprzedaż działki – zdaje się że to się nazywa substytucja).

Odpowiedź: Skoro nieruchomość chce Pan nabyć za środki będące Pana osobistym majątkiem, to tak, nieruchomość taka wejdzie do Pana osobistego majątku. Zgodnie z art. 33 punkt 2 Dz.U.2015.0.2082 t.j. – Ustawa z dnia 25 lutego 1964 r. – Kodeks rodzinny i opiekuńczy, do majątku osobistego każdego z małżonków należą przedmioty majątkowe nabyte przez dziedziczenie, zapis lub darowiznę, chyba że spadkodawca lub darczyńca inaczej postanowił. A zatem, pieniądze uzyskane przez darowiznę tylko na Pana rzecz, stanowią Pana majątek osobisty. Z kolei punkt 10 tegoż art. 33 Kodeksu Rodzinnego Opiekuńczego stanowi, że majątek osobisty współmałżonka stanowią przedmioty majątkowe nabyte w zamian za składniki majątku osobistego, chyba że przepis szczególny stanowi inaczej.

Byłoby wskazane, aby zapytał Pan komornika, czy i na którym etapie będzie konieczna obecność Pana żony aby potwierdziła, że pieniądze za które Pan nabył nieruchomość należą do Pana majątku osobistego czy może wystarczy tylko Pana oświadczenie iż pozostaje Pan w związku małżeńskim i że nabywa Pan nieruchomość za środki należące do pana osobistego majątku. Ponoć niektórzy notariusze do aktu notarialnego w takiej sytuacji wymagają stawienia się do aktu notarialnego współmałżonka aby to potwierdził a innym notariuszom wystarcza tylko oświadczenie nabywcy – współmałżonka. Oczywiście w przypadku nabycia nieruchomości w drodze licytacji nie będzie aktu notarialnego tylko zamiast aktu notarialnego postanowienie sądu o tym, że nabył Pan nieruchomość.

A obecność współmałżonka na licytacji nieruchomości która ma stać się składnikiem wspólnego majątku, nie jest potrzebna, komornik jest niedouczony. Niech zapozna się z uchwałą Sądu Najwyższego z dnia 22 marca 2007 r. (sygn. akt III CZP 13/07) w której SN stwierdził, że zgoda współmałżonka do nabycia nieruchomości w egzekucji sądowej nie jest potrzebna, gdyż ta nie rządzi się przepisami Kodeksu rodzinnego opiekuńczego lecz przepisami Kodeksu postępowania cywilnego a w tych przepisach nic o współmałżonku nabywcy nie jest napisane.

Oceń wpis:
[Liczba głosów: 21 Ocena średnia: 4.4]

25/01/2016

Skomentuj