Doradca

bezpłatne porady prawne i finansowe

Dłużnik: Jarosław Liczbański, Nowy Tomyśl. Kwota 8.856 zł. – dług na sprzedaż

skomentuj

Dług na sprzedaż. Dłużnik Jarosław Liczbański ur. 1969 r. zam. Nowy Tomyśl. Kwota podstawowa długu to 8.856 zł., do tego dochodzą odsetki ustawowe od ww. kwoty począwszy od stycznia 2012 r. oraz 111 zł. kosztów sądowego procesu o zapłatę. Dług potwierdzony jest prawomocnym nakazem zapłaty Sądu Rejonowego w Lublinie wydanym dnia 29 września 2012 r. Jest to dług wynikający z nieuregulowania przez tego dłużnika należności za wykonaną dlań usługę (w całości niezapłacona faktura). Dłużnik ten prowadzi działalność gospodarczą LICZBAŃSKI JAROSŁAW NIP 7881108585 pod adresem os. Północ 26/1 Nowy Tomyśl której przeważający zakres według informacji zawartej w CEIDG to roboty związane z budową linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych.

Przeciwko temu dłużnikowi prowadzone było przez komornika sądowego z Szamotuł w postępowanie egzekucyjne ale bezskutecznie. Pismem z dnia 28 kwietnia 2015 r. komornik poinformował wierzyciela, że dłużnik ten nie pobiera świadczeń emerytalno – rentowych. Nie posiada nadpłat we właściwym miejscowo Urzędzie Skarbowym. Brak środków na zajętym rachunku bankowym dłużnika. Nie ustalono żadnej ruchomości, innych wierzytelności ani praw majątkowych.

Wcześniej tj. 18 lutego 2014 r. komornik poinformował wierzyciela że kilkakrotnie był u dłużnika ale dłużnik ani nikt z domowników nie reagował na pukanie i dzwonek, w lokalu natomiast było słychać głosy. Komornik zaproponował wierzycielowi wejście do dłużnika przy pomocy ślusarza i policji ale żądał na ten cel 1.200 zł. zaliczki i wierzyciel nie zdecydował się.

Kontakt dla zainteresowanych nabyciem tego długu: poczta@pamietnikwindykatora.pl

Oceń wpis:
[Liczba głosów: 0 Ocena średnia: 0]

21/01/2016

kategoria: dłużnicy

Skomentuj