Doradca

bezpłatne porady prawne i finansowe

Dłużnik: Tomasz Madej, Warszawa. Kwota 24.054,70 zł. – dług na sprzedaż

skomentuj

Dług na sprzedaż: dłużnik Tomasz Waldemar Madej ur. 1984 r. zam. w Warszawie. Kwota podstawowa długu 24.054,70 zł., do tego ustawowe odsetki za zwłokę od maja 2008 roku. Jest to dług wobec osoby prywatnej z tytułu pożyczki. Dług potwierdzony jest prawomocnym nakazem zapłaty w postępowaniu upominawczym z dnia 18 stycznia 2008 r. wydanym przez Sąd Rejonowy w Sosnowcu.

Od 2008 r. dług ten usiłuje odzyskać komornik z Warszawy ale jak dotąd udało się się wyegzekwować tylko niewielką kwotę, na początku postępowania egzekucyjnego. Co do pozostającego długu, egzekucja jest wciąż bezskuteczna zarówno z rachunków bankowych, z wynagrodzenia za pracę, innych wierzytelności, ruchomości i nieruchomości (brak takowego majątku u tego dłużnika).

Kontakt dla zainteresowanych nabyciem tej wierzytelności: poczta@pamietnikwindykatora.pl Cenę sprzedaży można negocjować, można też kupić tylko część wierzytelności, jak komu pasuje.

Oceń wpis:
[Liczba głosów: 1 Ocena średnia: 2]

18/01/2016

kategoria dłużnicy

Skomentuj