Doradca

bezpłatne porady prawne i finansowe

Sąd powszechny związany wyrokiem sądu administracyjnego

skomentuj

Pytanie: Gmina podniosła nam wysokość czynszu a w naszej ocenie jest to podwyżka bezprawna i wystąpiliśmy do sądu cywilnego z pozwem o ustalenie że podwyższenie stawki czynszu jest niezasadne. Sąd oddalił powództwo nasze zarówno w pierwszej jak i w drugiej instancji. Wystąpiliśmy więc ze skargą na uchwałę rady gminy na podstawie której dokonano podwyżki do wojewódzkiego sądu administracyjnego i sąd skargę uznał czyli stwierdził, że ta uchwała jest nieważna. Wyrok jeszcze nie jest prawomocny, gmina może odwołać się do Naczelnego Sądu Administracyjnego.

Teraz co będzie kiedy gmina pozwie nas o zapłatę zaległego czynszu w wysokości nieuprawnionej naszym zdaniem i zdaniem też wojewódzkiego sądu administracyjnego?

Odpowiedź: Sądy powszechne są związane wyrokami sądów administracyjnych a zatem jeśli będzie Pani dysponowała prawomocnym wyrokiem administracyjnym, to należy żądać oddalenia powództwa powołując się na tenże wyrok. Może się okazać, że w toku postępowania przed sądem cywilnym jeszcze będzie się toczyć w NSA postępowanie. Sąd cywilny może wówczas na Pani wniosek zawiesić postępowanie czekając na orzeczenie NSA. Sąd może ale nie musi zawiesić postępowania. Jeżeli nie zawiesi i prawomocnie zasądzi zgodnie z żądaniem gminy w pozwie, to będzie Pani miała prawo skutecznie wnieść o wznowienie postępowania przed sądem cywilnym, czyli o uchylenie prawomocnego wyroku jeżeli będzie ostateczne orzeczenie NSA stwierdzające iż uchwala w sprawie podwyżki czynszu jest nieważna.

Oceń wpis:
[Liczba głosów: 1 Ocena średnia: 5]

15/01/2016

Skomentuj