Doradca

bezpłatne porady prawne i finansowe

Nabycie wierzytelności przez osobę nieprowadzącą działalności gospodarczej. Cesje warunkowe (do windykacji) i bezwarunkowe. Podatek dochodowy.

komentarze 2

Pytanie: Czytając bloga, tak się zastanawiam, jak Pan się rozliczy z podatku dochodowego za dochód od spraw po zamknięciu działalności gospodarczej? Czy w Pit rocznym?

Odpowiedź: Po zamknięciu działalności gospodarczej nie zarabiam na windykacji. Jest to niestety niedozwolone. Zwindykowane należności w niewielu wciąż trwających sprawach w egzekucji komorniczej przekazuję klientom w całości choć w miarę możliwości dokonuję cesji zwrotnych (jest to kłopotliwe gdyż muszę za każdym razem uzyskać u notariusza potwierdzenie własnoręczności podpisu na cesji zwrotnej, aby klient mógł na siebie wyrok „przepisać” w sądzie). Sobie zatrzymuję tylko te pieniądze które komornik ściągnął jako zwrot kosztów procesu i egzekucyjnych i nie będę się z tego rozliczał dlatego, że ponosząc kiedyś te wydatki (wpis sądowy zaliczka dla komornika) nie ujmowałem ich w kosztach prowadzenia firmy. Inaczej będzie jeśli uda mi się odzyskać koszt zastępstwa procesowego który w niejednej sprawie u komornika będącej jeszcze poniosłem tzn. koszt radcy prawnego / adwokata który w moim imieniu wniósł pozew. Te wydatki na podstawie faktur od nich ujmowałem w kosztach. Póki co po zamknięciu firmy takiego zwrotu z egzekucji jeszcze nie było ale nie mogę wykluczyć, że będzie. Wtedy odprowadzę podatek dochodowy jako osoba fizyczna (już nieprowadząca działalności) od razu. Tak samo np. podatek od zysku za wynajem tez co miesiąc należy odprowadzać a nie dopiero po Nowym Roku… Tak przynajmniej stwierdziła moja była księgowa.

Jednak jak chodzi o zeznanie to tak, w PIT rocznym wtedy.

Stronami cesji mogą być zarówno osoby fizyczne, jak i prawne, osoby prywatne i podmioty prowadzące działalność gospodarczą. W tym zakresie nie ma żadnych ograniczeń. Wymagane jest jednak posiadanie zdolności do czynności prawnych, a w przypadku osób prawnych – uprawnienia do reprezentacji firmy. W sytuacji gdy osoba fizyczna lub spółka cywilna osób fizycznych zawierają umowy o przeniesienie (przelew, cesję) obcych wierzytelności w rozumieniu powołanych wyżej przepisów KC, uzyskane z tego tytułu przychody u nabywcy wierzytelności kwalifikuje się do przychodów z praw majątkowych w rozumieniu art. 10 ust. 1 pkt 7 ustawy z 26.7.1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. z 1993 r. Nr 90, poz. 416 ze zm.) – bez względu na to, czy osoba ta lub spółka jest podmiotem gospodarczym.

Tak, ale ja zawierałem umowy przelewu powierniczego wierzytelności czyli w celu windykacji na rzecz klienta – zbywcy a raczej „zbywcy” wierzytelności a windykację można prowadzić tylko jako przedsiębiorca. Nie nabywałem wierzytelności płacąc za nie zbywcom a tylko tak mógłbym rozliczyć dochód (po ściągnięciu długu z dłużnika) jako osoba nieprowadząca działalności gospodarczej. Tak na marginesie, to po zamknięciu firmy miałem kontrolę skarbową i pani komisarz pouczyła mnie na wszelki wypadek, że nie mogę czerpać zysków z windykacji (w sprawach będących jeszcze u komorników) po zamknięciu firmy. Mógłbym natomiast nabywać jako osoba już nieprowadząca firmy bezwarunkowo wierzytelności czyli właśnie bezwarunkowo stawać się ich właścicielem zapłaciwszy zbywcy umówioną cenę i wówczas prowadzić windykację dla siebie samego. Rozliczenie owszem, w PIT rocznym natomiast co miesiąc przelewy podatku do US ale bez przesyłania deklaracji.

A nabycie cesji wierzytelności np: za 1 zł lub 1 % wartości-zapłacić, wpisanie dalszej zapłaty dla Cedenta po skutecznej windykacji np: 89 % zwindykowanej sumy?

Nie mam pewności jaka byłaby interpretacja danego Urzędu Skarbowego; moim zdaniem podpada to pod usługę windykacji … Jak napisałem, jest cesja dozwolona na rzecz osoby nieprowadzącej działalności gospodarczej ale nie jako cesja warunkowa – celem wykonania usługi windykacji tylko jako bezwarunkowa gdzie faktycznie cesjonariusz nabywa wierzytelności płacąc za nią od razu umówioną cenę. Jeżeli w cesji znajdzie się taki zapis, że cesjonariusz zapłaci resztę po odzyskaniu długu, to wygląda to na usługę windykacji a taka może oferować jedynie podmiot prowadzący działalność gospodarczą.

Oceń wpis:
[Liczba głosów: 3 Ocena średnia: 4.3]

13/12/2015

Komentarze do 'Nabycie wierzytelności przez osobę nieprowadzącą działalności gospodarczej. Cesje warunkowe (do windykacji) i bezwarunkowe. Podatek dochodowy.'

Subscribe to comments with RSS

 1. Proszę o poradę jak rozliczyć podatek dochodowy na podstawie poniższego przykładu. Pytałem już kilku księgowych i doradców podatkowych, na infolinii KIP (w tej chwili już KIS) za każdym razem mówią co innego.

  1. W okresie od stycznia do września 2016 roku nie prowadząc działalności gospodarczej zakupiłem kilka wierzytelności od osób fizycznych na podstawie umowy przelewu wierzytelności. Od kwot zakupu uiściłem podatek pcc w wysokości 1%. Następnie zleciłem firmie windykacyjnej wyegzekwowanie powyższych wierzytelności. We wrześniu 2016 roku rozpocząłem działalność gospodarczą i od tego momentu również nabyłem kilka wierzytelności od osób fizycznych. Działalność jest opodatkowana podatkiem liniowym 19%. W lutym tego roku jedna z wierzytelności zakupionych przed rozpoczęciem działalności została uiszczona przez dłużnika na postawie nakazu zapłaty na konto firmy windykacyjnej, która po potrąceniu prowizji przelała mi pozostałą kwotę należności. Na pobraną prowizję oraz koszty zastępstwa procesowego otrzymałem fakturę vat. Jak mam rozliczyć podatek dochodowy od powyższej sytuacji. Czy ująć w KPIR (zakup wierzytelności został dokonany przed rozpoczęciem działalności) całą uzyskaną kwotę jako przychód (łącznie z kzp), natomiast do kosztów zaliczyć kwotę zakupu wierzytelności, zapłacony podatek pcc oraz fakturę za prowizję i kzp od firmy windykacyjnej? Czy może rozliczyć to na koniec roku na PIT-36 i obliczyć należną zaliczkę wg skali podatkowej, nie księgując tego w KPIR? Jeśli tak to w jaki sposób? Co zaliczyć do przychodów, a co do kosztów?

  2. Jedną z wierzytelności zakupionych przed datą rozpoczęcia działalności zamierzam sprzedać innemu podmiotowi. Jak rozliczyć podatek dochodowy od tej transakcji? Ująć w KPIR czy rozliczyć w PIT-36 w pozycji Prawa autorskie i inne prawa, o których mowa w art. 18 ustawy i dopiero zapłacić podatek na początku przyszłego roku?

  przem

  23 Mar 17 18:42

 2. Niestety, nie jestem księgowym a gdy prowadziłem działalność gospodarczą, to moją księgowość prowadziło biuro rachunkowe. Zajmując się windykacją nie kupowałem wierzytelności.

  admin

  23 Mar 17 20:03

Skomentuj